Boer met Parkinson: 'Erfelijk of verband met pesticiden?'

Boer Peter Erkens op de tractor © L1
Met kleine elektrische schokjes kan Peter Erkens zelf de symptomen van Parkinson redelijk onder controle houden. Zo kan hij blijven werken op zijn boerderij. Op Wereld Parkinsondag hoopt hij dat ergens in de toekomst een middel gevonden wordt dat zijn ziekte kan genezen.
Parkinson is een ziekte waarbij zenuwcellen langzaam afsterven. Erfelijkheid en ouderdom zijn belangrijke oorzaken. Ook blootstelling aan bepaalde giftige stoffen, vooral in de landbouw, kan ten grondslag liggen aan deze ziekte bleek uit een onderzoek.

Pesticiden mogelijk oorzaak

Agrariër Peter Erkens uit Heerlen is Parkinson-patiënt. Zelf denkt hij dat het erfelijk is omdat er meerdere gevallen zijn in de familie. Maar de omgang met bestrijdingsmiddelen als oorzaak kan hij niet uitsluiten. "Ik heb gewerkt met bepaalde stoffen die later weer uit de handel zijn genomen."

Onderzoek

Hoogleraar neurologie Bas Bloem is bezig met een onderzoek naar een mogelijk verband tussen het gebruik van pesticiden in de landbouw en de ziekte van Parkinson. Volgens hem lopen zowel boeren als omwonenden van percelen waar pesticiden worden gebruikt een hoger risico. Dat blijkt volgens Bloem uit onderzoeken in het buitenland.

Biologisch

Peter Erkens heeft al vaker overwogen om op biologische landbouw over te schakelen. "Maar dat gaat niet zo gemakkelijk. Ik teel bijvoorbeeld aardappelen voor de industrie en daar zijn ze nog niet zover om op biologische aardappelen over te schakelen, zeker ook vanwege de prijs. En denk ook aan de consument, die wil wel biologische producten, maar het mag niet meer kosten. Zo blijven we afhankelijk van gewasbeschermingsmiddelen."