Toch geen sloop voor kerk in Puth

De Sint Petrus Canisiuskerk van Puth is gebouwd in 1930-1931 © L1 (Frank Ruber)
De Sint-Petrus Canisiuskerk en de bijbehorende pastorie in Puth zijn door de gemeente Beekdaelen aangemerkt als gemeentelijk monument.
Dat maakt de gemeente donderdag bekend. De kerk zal door de nieuwe status in het gemeentelijk erfgoedregister niet gesloopt worden, zoals eerder het plan was.
Kerk
De kerk, gebouwd in 1930, vertoont een aantal gebreken in de constructie. Herstel is volgens het kerkbestuur te duur, zeker omdat er steeds minder gelovigen de kerk bezoeken. Daarom overwoog het bestuur eerder de kerk te slopen en compleet te vervangen door woningen. Stichting Het Cuypersgenootschap was het daar niet mee eens en pleitte voor een beschermde status voor het gebouw.
Het besluit is gevallen na overleg met het kerkbestuur en het Cuypersgenootschap. De gemeente merkt op dat de kerk en pastorie zowel cultuurhistorische als stedenbouwkundige waarde hebben.

Herontwikkeling

Naast status als gemeentelijk monument kijkt de gemeente ook naar een 'ontwikkelingsperspectief voor de gehele locatie'. De gemeente overweegt bijvoorbeeld huizen voor starters en levensloopbestendige woningen. Op korte termijn wordt er een besluit genomen over het principeverzoek van het kerkbestuur, gericht op de mogelijke herontwikkeling.