Stikstofberekening: 'Vooral voor initiatiefnemers fijn'

Stockfoto © iStock
De Raad van State vindt de berekening van de stikstofneerslag voor een individueel project tot 25 kilometer in de omtrek van dat project aanvaardbaar. Dat betekent dat het nieuwste rekenmodel van het kabinet, dat verplicht gebruikt moet worden om de stikstofneerslag van een project te berekenen, in stand kan blijven.
"Een verrassende uitspraak", volgens universitair hoofddocent omgevingsbeleid Raoul Beunen. "Bijna alle experts hadden verwacht dat de Raad van State de berekening niet in lijn zou vinden met de Wet natuurbescherming en Habitatrichtlijn."

Initiatiefnemers

Volgens Beunen heeft de uitspraak niet per se specifieke gevolgen voor Limburg. "Vooral voor initiatiefnemers is het een fijne uitspraak, omdat diegenen die al een aanvraag hebben lopen niet opnieuw berekeningen hoeven te maken. Diegenen die nog nieuwe berekeningen moeten doen, kunnen zich beperken tot die 25 kilometer. En dat maakt de puzzel van het compenseren en mitigeren makkelijker dan wanneer je dat over een hele grote afstand moet doen", verklaart hij.

Groot belang

De Raad van State deed woensdag een tussenuitspraak in de zaak van de doortrekking van de snelweg A15 naar de A12 bij Arnhem. Zes bezwaarmakers vonden de grens van 25 kilometer voor de stikstofuitstoot te laag, omdat stikstof volgens hen over een veel groter gebied neerslaat. Maar de raad meent dat aan elk rekenmodel een grens zit waarbuiten geen wetenschappelijk betrouwbare uitspraken meer gedaan kunnen worden. De zaak van de aanleg van 12 kilometer snelweg in Gelderland is de eerste waarin de grens voor stikstofneerslag in de omtrek van een project is getoetst. De uitspraak van de raad is daarom van groot belang voor alle projecten waarvoor een natuurvergunning nodig is.