Onderzoekers willen basisniveau voor leefbaarheid platteland

Stockfoto © Istock
Om het platteland leefbaar te houden, kan het helpen om een 'basisniveau' van voorzieningen die daaraan bijdragen wettelijk vast te leggen. Met dat idee komen onderzoekers van Wageningen University & Research (WUR) in een rapport.
Ze onderzochten de leefbaarheid van het platteland in opdracht van de Tweede Kamer.

Verschraling

Het rapport bevestigt het beeld dat ook al uit andere studies naar voren kwam: het Nederlandse platteland verliest gestaag allerlei voorzieningen. Met meer regie van de overheid kan die ontwikkeling worden gekeerd, denken de onderzoekers. Ze beschrijven de verschraling als een zelfversterkend proces: "Het verdwijnen van een voorziening kan leiden tot het sluiten van andere voorzieningen." Als bijvoorbeeld een onrendabele buslijn wordt geschrapt, kan dat ertoe leiden dat een school leerlingen kwijtraakt die juist die bus gebruikten. Dat kan voor zo'n school het verschil maken tussen openblijven of sluiten.
In Limburg speelt dit probleem in talloze kleine kernen, waar winkels en scholen verdwijnen. Ook het openbaar vervoer verschraalt. Inwoners worden daardoor afhankelijk van voorzieningen buiten het eigen dorp.

Apathie

Als de verschraling op een bepaald punt is aangekomen, worden inwoners ook weleens apathisch, zien de onderzoekers. "Er is een drempelwaarde waaronder inwoners niet meer in actie komen, want er is niets meer om trots op te zijn en trots is een belangrijke motivatie", schrijven ze.

Eigen vorm

Onder basisvoorzieningen die belangrijk zijn voor de leefbaarheid scharen de opstellers van de studie ontmoetingsplekken, decentrale zorg, een minimale mate van bereikbaarheid en goed internet. "Ook moeten inwoners het recht krijgen om het behoud van voorzieningen op hun eigen manier vorm te geven. Nu lopen ze vaak aan tegen regelgeving of het commerciële belang van professionele partijen", voegt projectleider Roel During eraan toe.

Cultuur

Verder is een 'actieve plattelandscultuur' goed voor de leefbaarheid, stellen de wetenschappers. Ze raden de politiek aan om culturele activiteiten en het verenigingsleven te stimuleren. Het aanvragen van subsidies -en het achteraf verantwoorden van de uitgaven- moet daarbij niet zo ingewikkeld zijn "dat bewoners de moed in de schoenen zinkt."