Raad voor de Journalistiek tikt L1 op de vingers

Een struikelsteen. © L1
De Raad voor de Journalistiek heeft L1 op de vingers getikt in de kwestie Salomon Walvis.
Die zaak draait om de joodse onderduiker Salomon Walvis. Die werd in 1944 bij Grubbenvorst geliquideerd door verzetsmensen.

Objectiviteit

Onderzoeker Gerrit van der Vorst concludeerde in 2018 dat de liquidatie zonder goede redenen had plaatsgevonden. Historicus Fred Cammaert kwam tot een andere conclusie. Volgens zíjn onderzoek gedroeg Walvis zich onvoorzichtig en bracht hij daardoor andere verzetsmensen in gevaar. Bovendien diskwalificeerde Cammaert het onderzoek van Van der Vorst door te stellen dat het indruist tegen 'historische vakethiek en het streven naar objectiviteit.'

Kwestie

L1 berichtte over de kwestie Salomon Walvis en de richtingenstrijd tussen de historici Van der Vorst en Cammaert, middels een aantal publicaties op 1Limburg en een radioreportage in L1 Cultuurcafé. Onderzoeker Gerrit van der Vorst en een nabestaande van Salomon Walvis maakten bezwaar tegen deze publicaties en de radioreportage. Ze vonden onder meer dat hen onvoldoende gelegenheid was geboden tot wederhoor. De Raad voor de Journalistiek stelt nu dat bij zo'n 'gevoelig en beladen onderwerp over een persoon die zich niet meer kan verdedigen (..) bijzondere zorgvuldigheid moet worden betracht' en dat de klagers 'ten onrechte geen deugdelijke mogelijkheid van wederhoor gegeven [is]'. Bovendien heeft L1 'onvoldoende' afstand gehouden van het rapport van Cammaert en was de berichtgeving 'eenzijdig'. L1 publiceerde een samenvatting van de reactie van Van der Vorst, maar had die reactie volgens de Raad 'royaler moeten publiceren'.
De Raad voor de Journalistiek stelt expliciet zich niet uit te laten over wat er nou 'feitelijk is gebeurd rondom de liquidatie van Salomon Walvis', en velt daarom geen oordeel over klachten van Van der Vorst over 'inconsistenties en onjuistheden in het rapport van Cammaert.' Ook acht de Raad zich onbevoegd een uitspraak te doen over het gebruik van een foto van Salomon Walvis in een online publicatie van L1. Ook daarover had onderzoeker Van der Vorst geklaagd.