Twee natuurgebieden verslechterd door stikstof en droogte

Nationaal Park de Maasduinen. © iStock
De Meinweg in Herkenbosch en De Maasduinen in Bergen zijn aantoonbaar verslechterd. Dat komt onder meer door droogte en door te veel neerslag van stikstof in de beschermde natuurgebieden.
Dat ziet de Ecologische Autoriteit in de natuurdoelanalyses van de provincie. Limburg moet snel actie ondernemen, zo luidt het advies.

Stikstof

De provincie moet de stikstofneerslag in de omgeving zo snel mogelijk verlagen. Stikstof is voor een groot deel afkomstig van de landbouw, de industrie en het wegverkeer. De Ecologische Autoriteit adviseert de provincie niet over hoe die het beste de uitstoot kan verlagen. Wel benadrukken de deskundigen dat de negatieve effecten blijven toenemen zolang de neerslag van stikstof niet vermindert.

Natuur in de verdrukking

Stikstof heeft voor veel planten, insecten en dieren gevolgen. Zo gaan sommige planten harder groeien van de extra stikstof die neerdaalt in de natuur. Andere planten raken daardoor in verdrukking, een mogelijk nadeel voor insecten. Ook verzuurt de bodem en lossen stoffen als calcium op door stikstof. Dat is niet goed voor de vogels, die door calciumgebrek sneller hun pootjes breken en eieren met dunnere schalen leggen.

Onvoldoende maatregelen

Verder heeft de provincie tot nu toe nog onvoldoende gedaan om het droogteprobleem in De Maasduinen en De Meinweg op te lossen, stelt de Ecologische Autoriteit. Soms is het zelfs mogelijk dat een aantal maatregelen averechts hebben gewerkt, zoals het kappen van bestaand bos tegen de droogte. Dat weten de deskundigen echter niet zeker omdat het overzicht van de provincie incompleet was.

Grondwater

Voor De Maasduinen geldt dat onttrekkingen van grondwater voor een groot deel oorzaak zijn voor de droogte in het gebied. Daar raadt de Ecologische Autoriteit dus vooral aan om te stoppen met deze grondwateronttrekkingen. In De Meinweg moeten meer maatregelen worden getroffen om water beter te laten doorstromen, adviseert de Ecologische Autoriteit.
Als laatste stelt de Ecologische Autoriteit dat het natuurbeheer door moet gaan in de twee gebieden. Uit aanvullend onderzoek moet blijken welke maatregelen nog meer noodzakelijk zijn.

Veel onduidelijkheid

De provincie Limburg wilde vrijdag niet reageren. BBB Limburg was niet direct voor een reactie beschikbaar. De LLTB, daarentegen, laat weten het onderzoek nuttig te vinden. De belangenorganisatie zet vraagtekens bij de manier van beoordelen, omdat de staat van de natuur "een kilometer over de grens" heel anders is beoordeeld. "Er is nog veel onduidelijk en daarom zal er verder onderzocht moeten worden hoe de natuur er echt aan toe is", zegt bestuurslid Theo Coumans.