Veestapel krimpt, maar aantal geiten neemt toe

Het aantal geiten in Limburg neemt toe. © iStock
Minder koeien, kippen en varkens, maar een stuk meer geiten: in de afgelopen vijf jaar is de Limburgse veestapel enigszins geslonken.
Dat blijkt uit recent bijgewerkte cijfers het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Varkens, runderen en kippen

De Nederlandse veestapel krimpt langzaam in; ook in Limburg is dat het geval. Zo is het rundvee dat gehouden wordt met 14,4 procent gezakt ten opzichte van 2017. De provincie is daarmee een van de koplopers. Het aantal varkens is iets minder gedaald, met 9,8 procent. Venray behoorde met 559.000 varkens afgelopen jaar tot de gemeenten met de meeste varkens. Koploper is Land van Cuijk in Noord-Brabant (682.000 varkens).
Limburg blijft nog altijd een van de 'kippenprovincies'. In 2022 waren er hier meer dan 15 miljoen kippen. Toch valt dat in het niet bij Noord-Brabant, waar 25 miljoen kippen gehouden worden. Het Limburgse aantal kippen gaat overigens wel achteruit en is sinds 2017 met 9,9 procent gedaald.

Meer geiten

Hoewel de veestapel dus slinkt, neemt het aantal geiten in Nederland en ook in Limburg nog steeds gestaag toe. Het gaat om een groei van zo'n 17,2 procent: van 51.534 geiten in 2017 naar 60.377 afgelopen jaar.
Bekijk hier hoe de Limburgse veestapel is veranderd:
In veel provincies geldt echter al jaren een geitenstop vanwege gezondheidsrisico's voor omwonenden, zoals longontstekingen. Vergunningen verleend voor de geitenstop zijn niet ingetrokken, waardoor het aantal geiten nog altijd kan stijgen.

Veestapel verkleinen

Het krimpen van de veestapel wordt geregeld aangehaald als maatregel om de stikstofuitstoot te verkleinen. Dat wordt onder andere gedaan met de subsidieregeling uit 2020 voor varkenshouders die willen stoppen met hun bedrijf en de eerder genoemde geitenstop.