Installatie nieuwe leden Provinciale Staten in gouvernement

Gouvernement in Maastricht. © iStock
In het gouvernement worden woensdag de nieuwe Provinciale Statenleden geïnstalleerd.
De zogeheten installatievergadering is online te volgen via een livestream. De nieuwe Statenleden krijgen woensdag een overdrachtsdocument dat is opgesteld door de voormalige Statenleden, 'voor een goede overgang van de oude naar de nieuwe Staten'.

Tien zetels

De BBB werd na de Provinciale Statenverkiezing met tien zetels veruit de grootste, gevolgd door de PVV met zes zetels en vijf zetels elk voor het CDA en de VVD. De landelijke BBB heeft al laten weten geen enkele partij uit te sluiten 'die met gezond verstand samen met ons wil besturen.'
Bij de Statenverkiezingen werd de BoerBurgerBeweging (BBB) in alle provincies de grootste partij. De beweging deed voor het eerst mee aan de provinciale verkiezingen. CDA en Forum voor Democratie leden fors verlies.
De coalitieonderhandelingen voor alle provincies lopen nog. Wel is overal inmiddels een verkenner aangesteld en zijn de eerste gesprekken met politieke partijen over een coalitie gevoerd.

Eerste Kamer

De nieuwe Statenleden kiezen op 30 mei de Eerste Kamer. Voor het eerst mogen Nederlanders in het buitenland ook indirect hun stem daarvoor uitbrengen. Zij hebben op de dag van de Statenverkiezingen gestemd voor een zogeheten kiescollege niet-ingezetenen. De 25 leden van dat kiescollege worden woensdag ook geïnstalleerd.