Kerkbestuur Puth wil eigen kerk slopen

De Sint Petrus Canisiuskerk van Puth is gebouwd in 1930-1931 © L1 (Frank Ruber)
Het kerkbestuur van Puth zit in de maag met de in 1930 gebouwde kerk die nu nog majestueus midden in het dorp ligt. Het bijna een eeuw oude gebouw zit vol scheuren vanwege de slechte fundering.
Herstel wordt te duur, zeker nu er steeds minder kerkbezoekers komen. Te weinig parochianen zijn bereid om aan het onderhoud van het gebouw bij te dragen. "Met dubbeltjes en kwartjes krijg je geen renovatie voor elkaar", zegt Roy van der Broek, vicevoorzitter van het kerkbestuur.

Veel gebreken

Het kerkbestuur van Puth wil de dorpskerk daarom slopen en vervangen door woningen. "De constructie van het gebouw heeft veel gebreken, je ziet scheuren in de zijbeuken. De situatie is behoorlijk ernstig. Het is jammer, want dit is een beeldbepalend pand", verzucht penningmeester Rob Roelofs van het kerkbestuur. Samen met Van der Broek ziet hij geen mogelijkheden meer om de kerk te behouden.

Monument

Dat is tegen het zere been van het landelijke Cuypersgenootschap. Deze erfgoedclub vindt dat de kerk en pastorie zo mooi zijn dat ze een beschermde monumentenstatus moeten krijgen. Leo Dubbelaar van het Cuypersgenootschap roemt de cultuur-historische waarde voor het dorp, maar vooral het hele ensemble van kerk, toren en pastorie vindt het genootschap van grote waarde. Volgens het genootschap is het een mooi voorbeeld van een kerk uit het interbellum. De Sint Petrus Canisiuskerk van Puth is in 1930-1931 gebouwd door de architecten Caspar Franssen en zoon Joseph Franssen. Het Cuypersgenootschap roept de gemeente Beekdaelen op om de kerk als monument te bestempelen waarmee sloop voorkomen zou kunnen worden.

Herbestemming

Volgens Dubbelaar zijn er genoeg voorbeelden van kerken die een herbestemming hebben als appartementencomplex, archiefbewaarplaats of gemeenschapsruimte. Herbestemming hoeft volgens hem niet duurder te zijn en heeft als voordeel dat het gebouw blijft staan. "Slopen kost ook geld", waarschuwt Dubbelaar.

Onderzoek

De gemeente Beekdaelen laat momenteel een extern onderzoek uitvoeren naar de monumentale waarde van de kerk. Op basis daarvan besluit de gemeente of de kerk van Puth wel of geen beschermd erfgoed wordt.

Behoud toren

Roy van der Broek vindt het prima dat het Cuypersgenootschap zich inzet voor de kerk van Puth, maar hij benadrukt dat het besluit over de oplossing toch echt lokaal genomen moet worden, door het kerkbestuur in samenspraak met de inwoners van Puth. "Een aantal elementen is kenmerkend, zoals de toren, Mariakapel en pastorie. We overleggen met de gemeente om dit te behouden, maar ook dat kost geld."