Gezinshereniging is moeilijke opgave voor gemeenten

Familie Ruchek-Ramadan voor hun huis in Panningen © L1 (Ruud van Broekhoven)
Lukt het de Limburgse gemeenten om de taakstelling op het gebied van gezinshereniging te blijven halen? Door de grotere toestroom van vluchtelingen hebben de gemeenten een hogere taakstelling gekregen van het kabinet.
Vluchtelingen die een status hebben, mogen hun gezinnen laten overkomen. Gemeente Peel en Maas voldoet tot op heden aan de taakstelling om statushouders en hun nareizende familie te huisvesten in beschikbare grote woningen. Nareizigers tellen mee in de taakstelling.

Van Syrië naar Panningen

Mohammad Abousalem kwam enkele jaren geleden vanuit Syrië naar Panningen. Zijn vrouw en kinderen verblijven nog in een vluchtelingenkamp in Jordanië. Het is nog onduidelijk wanneer ze mogen komen. Een andere Syrische familie die in Peel en Maas woont, is de familie Ruchek-Ramadan.
Een woordvoerder van Peel en Maas meldt dat over heel 2022 de taakstelling 71 personen bedroeg. "Voor de eerste helft van 2023 is de taakstelling 53 personen, voor de tweede helft is de taakstelling nog niet bekend. Als we op 1 juli niet volledig aan de taakstelling voldoen, schuift het resterende aantal door naar de volgende periode. Er resteert nog een flinke taakstelling voor de komende maanden."

Hogere taakstelling

Limburg heeft net als de rest van Nederland een hogere taakstelling gekregen bij het huisvesten van statushouders. In 2020 bedroeg de taakstelling de tweede helft van het jaar 866, tegenover 1350 voor de eerste helft van 2023.
Op 1 februari 2023 lagen er 24.830 openstaande nareisaanvragen bij de IND. Van alle aanvragen voor familie en gezinsherenigingen wordt 88 procent ingewilligd. De meeste zijn van Syrische komaf, gevolgd door Turkse en Eritrese nationaliteit (bron: IND).

Voorwaarden

De voorwaarden voor gezinshereniging zijn strikt. Er moet binnen drie maanden nadat een vluchteling een verblijfsvergunning heeft verkregen, een aanvraag voor gezinshereniging ingediend zijn. Het huwelijk of partnerschap bestond al voordat de vluchteling naar Nederland vluchtte en de gezinsleden vormden ook daarvoor al samen een gezin in het land van herkomst of in een buurland.

Teruggefloten

In februari zette de Raad van State een streep door de kabinetsmaatregel om de komst van familieleden van statushouders naar Nederland uit te stellen. De Raad oordeelde dat de maatregel in strijd is met het Nederlandse en Europese recht.