CBS: evenveel koeien, wel minder varkens in veehouderijen

Koeien blijven vaak in de stal © iStock
Het aantal melkkoeien is in Limburg afgelopen jaar nagenoeg gelijk gebleven. Het aantal varkens nam wel iets af, terwijl de geitenstapel in omvang juist groeide.
Dat berekende het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op de vrijdag na de Provinciale Statenverkiezingen.

Koeien

Op 1 april 2022 telde Limburg 125.045 runderen: 0,3 procent minder dan een jaar eerder. Toch nam het aantal koeien de afgelopen jaren wel af. Vergeleken met 2017 waren er 14 procent minder runderen. 37 procent van de het aantal runderen bestond vorig jaar uit melkkoeien, net als in 2021. Het jongvee voor de melkveehouderij bleef het afgelopen jaar nagenoeg gelijk in Limburg.
Door het fosfaatreductieplan dat in 2017 in werking trad, nam het aantal runderen af. De groei van de veestapel moest stoppen en boeren moesten minder melkvee gaan houden.

Bedrijven

Vorig jaar waren er 411 bedrijven met melkvee in Limburg, bijna 7 procent minder dan in 2021. Ten opzichte van vijf jaar eerder is dat met ruim 26 procent afgenomen.

Varkens

De varkensstapel daalde in 2022 vergeleken met een jaar eerder; het aantal dieren nam 2,1 procent af naar 1,71 miljoen. Ten opzichte van 2017 telt de varkensstapel ruim 9,7 procent minder dieren. Het aantal varkens is door de stoppersregeling en de subsidieregeling sanering varkenshouderij sinds 2020 afgenomen.
Bijna de helft van het aantal varkens in Nederland is gehuisvest in Noord-Brabant. In deze provincie nam het aantal varkensbedrijven in vijf jaar tijd met een derde af. De gemeente Venray is na Land van Cuijk de Nederlandse gemeente met de meeste varkens, namelijk 559.000 dieren.

Meer geiten

Het aantal melkgeiten steeg in Limburg vorig jaar met 2,8 procent, naar ruim 60.300 dieren. Vergeleken met vijf jaar eerder is de geitenstapel in Limburg met 17 procent gegroeid.
💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht via whatsapp of stuur een mail naar redactie@1limburg.nl!