Provinciale subsidie om schade van wilde dieren te voorkomen

Eind januari zijn meerdere mensen aangevallen door het dier. © iStock
De Provincie Limburg komt met een subsidieregeling van bijna 3 ton voor grondeigenaren en -gebruikers om voorzorgsmaatregelen te treffen tegen schade van wilde dieren.
Hiermee hoopt de provincie dat schade eerder kan worden voorkomen in plaats van financieel gecompenseerd.

Schade

Grondeigenaren, grondgebruikers, wild- en faunabeheerders krijgen vaak te maken met (onbedoelde) schade aan landbouwgewassen of vee door beschermde wilde diersoorten, zoals de das, wolf of het wild zwijn.

Voorkoming

Schade beperken kan enerzijds door te investeren in de preventie, waardoor niet steeds aan symptoombestrijding hoeft worden gedaan. De schade wordt nu vaak vergoed als het kwaad al is geschied. "Dit voorkomt onnodige verdrietige situaties en terugkerend financieel nadeel. Sommige schades blijven ontstaan als er niets aan voorzorgsmaatregelen wordt gedaan, zo stelt verantwoordelijk gedeputeerde Geert Gabriels. Anderzijds gaat het geld naar onderzoek naar 'nieuwe preventieve maatregelen'.

Inspelen op natuur

De grondgebruiker of -eigenaar kan door aansluitend onderzoek ook slimmer inspelen op de natuur. "Zo willen we bijvoorbeeld graag vee zoveel mogelijk van de menukaart van de wolf halen en landbouwgewassen zoals maïs van het menu van het wild zwijn. Want wilde dieren zoeken natuurlijk de makkelijkste weg om aan eten te komen", aldus de gedeputeerde. Daarnaast kan het weren van landbouwgewassen en vee bijdragen aan het in evenwicht houden van het ecosysteem en daarmee de biodiversiteit.
Het subsidiebedrag bedraagt 288.000 euro in totaal en staat van 15 maart 2023 tot en met 21 december 2023 open. Voor een individuele grondgebruiker of grondeigenaar geldt een maximale bijdrage van 10.000 euro.