Ook mbo-studenten bij jaarlijkse introductieweek Maastricht

Studenten maken kennis met elkaar en de stad bij de INKOM in 2022. © Jean-Pierre Geusens
De jaarlijkse introductieweek van studenten in Maastricht is vanaf dit jaar voor de eerste keer ook toegankelijk voor mbo-studenten van het Vista-College. De INKOM van 2023 dient als pilot.
Dat schrijft De Observant.

Gelijkwaardig aan HBO

In navolging van Utrecht, die vorig jaar al mbo-studenten toeliet, doet ook Maastricht dit jaar een poging om inclusief te zijn. "Student-zijn is niet het alleenrecht van de UM of van Zuyd Hogeschool", zo stelt Margriet Schreuders van het Student Service Centre. Het past in het voornemen van het kabinet om geen verschil te maken tussen opleidingsniveaus tijdens introducties omdat "mbo een positie moet krijgen die gelijkwaardig is aan die van het hoger onderwijs".

Verwachting

De verwachting is dat er slechts een klein aantal Vista studenten de komende INKOM hun weg vindt naar de introductieweek. Volgens het VISTA College heeft dat te maken met het feit dat er nog oriënterende gesprekken plaatsvinden tussen het VISTA College en de werkgroep, de organisatie van de INKOM. Daardoor is er een kortere aanlooptijd. Daarnaast is er een leeftijdsverschil, MBO-studenten zijn over het algemeen aanzienlijk jonger dan UM-studenten.

Groepjes

Ook is nog niet duidelijk hoe de groepjes gevormd gaan worden en of deze gemengd zullen zijn. Normaliter worden zowel universitaire als hogeschool studenten samengevoegd.
Na de pilot van 2023 wordt gekeken of in 2024 de mbo-studenten weer of blijvend betrokken worden.