Windturbines of Einstein Telescoop: Limburg komt er goed uit

Frans Timmermans bracht een werkbezoek aan Zuid-Limburg. © ANP
Frans Timmermans vindt het niet erg dat er in Zuid-Limburg geen ruimte is voor windmolens, om de komst van de Einstein Telescoop mogelijk te maken. Volgens hem is, ongeacht de keuze, de realisering van één van de projecten al een verbetering voor de provincie.
"Als het argument voor de Einstein Telescoop in het belang van Limburg zwaarder weegt dan die windturbines, dan moet dat doorwegen", zei Frans Timmermans tijdens zijn werkbezoek aan Zuid-Limburg.

Streep door plan

Als het project rond de Einstein Telescoop daadwerkelijk naar de Euregio en daardoor Zuid-Limburg komt, dan betekent dat geen windmolens in de regio parkstad. Om de zwaartekrachtgolven te kunnen meten mogen er geen andere trillingen in de regio zijn die de meting verstoren. Daarom zette de provincie vorig jaar een streep door de geplande windmolens in Kerkrade, Landgraaf en Simpelveld.

'Limburger komt er altijd goed uit'

Timmermans kan zich goed vinden in de beslissing van de provincie. "Het is altijd een afweging die je moet maken. Maak een goede afweging op basis van rationele gegevens. Op basis van de wetenschap. Dan komt Limburg er altijd goed uit. Het zij met windmolens, het zij met een Einstein Telescoop", aldus Timmermans. Hoewel hij uiteraard wel advocaat blijft van de energietransitie.

Energiearmoede Parkstad

De conferentie in Heerlen was georganiseerd in het kader van het aanpakken van de energiearmoede in Parkstad. Heerlen wil daarbij een voorbeeldfunctie vervullen als energiearmoede-hoofdstad van Parkstad . Enerzijds door samen te werken met Parstadgemeenten en regionale organisaties zoals woningcorporaties en zorginstellingen. Anderzijds door lokale, nationale, én Europese krachten te bundelen.

Werkbezoek Timmermans

Timmermans was als hoofdspreker te gast bij de Conferentie voor Energierechtvaardigheid, georganiseerd in De Nieuwe Nor door de gemeente Heerlen en vakbond FNV. Als Eurocommissaris achter de Green Deal is Timmermans in Brussel verantwoordelijk voor de Europese plannen rond de energietransitie.
Wat is de Einstein Telescoop? Bekijk het hier: