Kans groot dat versplintering in provincies doorzet

De vergaderzaal van Provinciale Staten in het Gouvernement © Provincie Limburg
Het recordaantal partijen dat meedoet aan de Provinciale Statenverkiezingen van 15 maart, geldt niet alleen voor Limburg. Ook in andere provincies hebben de kiezers een uitgebreide keus aan partijen.
In Limburg doen 20 partijen mee aan de verkiezingen. In 2019 waren er dat nog maar 13. Landelijk gaat het nu om 227 partijen, tegen 179 vier jaar geleden.

Rest van Nederland

In Noord-Holland hebben de kiezers woensdag met 23 partijen de meeste keuze, gevolgd door Zuid-Holland, Noord-Brabant en Limburg met 20 lijsten op het stembiljet. Zeeuwen hebben met 16 deelnemende partijen weliswaar de minste, maar nog altijd een aanzienlijke keuze. De Zeeuwse Staten tellen nu ook 16 fracties, waarvan zes eenmansfracties.
In Groningen, Drenthe, Overijssel en Utrecht dingen 19 partijen naar de gunst van de kiezer. In Gelderland staan 18 partijen op de kandidatenlijst en in Friesland en Flevoland 17.

Versnippering

Na de verkiezingen van 2019 kwamen 148 van de 179 deelnemende partijen met een of meer zetels in de Provinciale Staten. Nu, vlak voor de verkiezingen van woensdag, zitten 176 fracties in de Staten; 28 meer. Dat komt met name doordat Forum voor Democratie uit elkaar viel. In geen enkele provincie is het aantal fracties in vier jaar tijd gelijk gebleven. Van noord tot zuid en van oost tot west zijn er afsplitsingen geweest. Flevoland spant de kroon. De Staten telden er na de verkiezingen 13 fracties; de teller staat nu op 17.

Prognose

Uit een peiling van Kieskompas bleek eerder dat de uitslag in Limburg woensdag wel eens behoorlijk versnipperd zou kunnen uitvallen. Uit de reacties van deelnemers lijken de PVV en VVD de grootste partijen van Limburg te worden, maar volgt daarna een groot aantal partijen met vier of drie zetels. Volgens deze prognose zouden er 12 partijen in de Staten komen. Om een meerderheidscoalitie te vormen zouden minstens vier partijen moeten samenwerken.

Den Haag

Ook in de Tweede en Eerste Kamer en in de gemeenteraden is al jaren sprake van vergaande versplintering. Het gaat daarbij niet alleen om het groeiend aantal fracties dat na verkiezingen een of meer zetels behaalt, maar ook om de vele afsplitsingen binnen fracties daarna. Ook dat gebeurt in alle bestuurslagen.
De zetelpeiling is geen voorspelling van de verkiezingsuitslag, maar geeft vooral een indicatie van de politieke verhoudingen op het moment van peilen. Aan het onderzoek deden 511 Limburgers mee. De gegevens zijn verzameld van 20 tot en met 27 februari. De marge is gemiddeld 2 zetels per partij: voor de grotere partijen zijn de marges iets groter, voor kleinere partijen juist kleiner. Dat betekent dat bijvoorbeeld niet met zekerheid gezegd kan worden dat de PVV nu de grootste partij is van Limburg en ook niet dat bijvoorbeeld de VVD (+2) aan zetels wint. De resultaten zijn per provincie gewogen op leeftijd, geslacht, opleiding, werkzaamheid en stemgedrag bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 en geven daarmee een goed beeld van de verhoudingen in de provincie.

Kieskompas

Limburgers die 15 maart gaan stemmen voor de Statenverkiezingen, kunnen voor het eerst een stemhulp raadplegen. De stemhulp van Kieskompas is hier te vinden. Dit hulpmiddel is gesubsidieerd door Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten (FBJP).