Woondeal Limburg: Plannen voor bouw 26.550 woningen

Gedeputeerde Lia Roefs en minister Hugo de Jonge © L1 (Frank Moonen)
Limburg krijgt ruim 26.000 nieuwe woningen. In Weert is donderdag de Woondeal Limburg ondertekend, een plan dat de bouw van deze nieuwe huizen moet realiseren.
De Woondeal is ondertekend door het Rijk, de provincie en de gemeenten. Ook woningcorporaties en het Waterschap Limburg werken mee. Alle partijen gaan samen aan de slag om de komende jaren 26.550 woningen in Limburg te bouwen, waarvan het grootste deel in de sociale huur, de middenhuur en de goedkope koop.

Leefbaar

Minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening ondertekende het plan namens het Rijk. "Van alle nieuwbouw is twee derde bedoeld voor het betaalbare segment. Iedere gemeente neemt hierin de eigen verantwoordelijkheid", zegt De Jonge. "Met deze aanpak houden we dorpen en steden in Limburg leefbaar."

Eigen plek

Het is de bedoeling dat er ongeveer 3000 woningen per jaar worden gebouwd. Gedeputeerde Lia Roefs die wonen in haar portefeuille heeft reageert tevreden. "Ik ben er trots op dat het gelukt is om hier samen afspraken over te maken voor de nabije toekomst. Elke inwoner in Limburg verdient immers een eigen plek om te wonen."
De regionale woondeals zijn onderdeel van de Nationale Woon- en Bouwagenda dat erop gericht is om het woningtekort op te lossen door 900.000 nieuwe woningen te bouwen tot 2030