Extra geld voor 700 betaalbare woningen in Horst aan de Maas

Gedeputeerde Lia Roefs en wethouder Roy Bouten ondertekenen een samenwerking. © Omroep Horst aan de Maas
De Provincie Limburg wil 1,5 miljoen euro bijdragen aan woningbouwontwikkelingen in de gemeente Horst aan de Maas.
Woensdag tekenden gedeputeerde Lia Roefs en wethouder Roy Bouten daarvoor de gezamenlijke samenwerkingsovereenkomst op basis van het Kwaliteit Limburgse Centra (KLC). Hiermee wordt er een belangrijke impuls gegeven aan woningbouwprojecten in verschillende dorpen in de gemeente Horst aan de Maas. De projecten richten zich op de realisatie van ten minste 700 woningen.

Juiste plek

"De gemeente Horst aan de Maas zet vol in op het toevoegen van woningen", zegt wethouder Roy Bouten. "Niet alleen in aantal, maar we zetten in op de juiste woning op de juiste plek. Dit draagt bij aan vitale kernen, waar al onze inwoners kunnen meedoen. De bijdrage van de provincie geeft hier een mooie impuls aan, waardoor wij veel huurwoningen kunnen toevoegen. In Tienray zien we kansen een aantal ruimtelijke uitdagingen tegelijk op te pakken. Goed voor het dorp qua uitstraling, maar ook voor de gemeenschapszin."

Betaalbare woningbouw

De gemeente Horst aan de Maas spant zich in voor een gevarieerd pakket aan woningen, voor iedereen iets te kiezen. Van sociale huur tot vrije sector kavels, met daarbij minimaal twee derde betaalbare woningen. De bijdrage van de provincie komt uit de tweede KLC-agenda, een regeling die het toevoegen van betaalbare woningen (sociale huur, middenhuur en sociale koop) stimuleert. Bij de woningbouwprojecten op locatie Weisterbeek in Horst en in Tienray, maar ook in andere projecten heeft de gemeente aandacht voor betaalbare woningbouw.

Miljoenen

Voor de uitvoering van de voorgenomen plannen is een totale investering van ongeveer 135 miljoen euro voorzien. Het overgrote deel hiervan, ongeveer 126 miljoen euro, wordt door derden (corporaties, ontwikkelaars) opgebracht. De gemeente investeert zo’n 6,8 miljoen. De provincie draagt maximaal 1,5 miljoen euro bij.

Veel vraag

"Ik ben blij dat we met deze impuls vooral investeren in betaalbare woningen waar zo veel vraag naar is en in leefbaarheid in de verschillende dorpen binnen de gemeente", zegt gedeputeerde Lia Roefs.

Tienray

De gemeente Horst aan de Maas wil in Tienray met en voor het dorp graag een bredere kwaliteitsimpuls realiseren. Onder de brede gebiedsontwikkeling valt het toevoegen van woningbouw, maar ook het herinrichten van de oude schoollocatie en een opwaardering van de kloostertuin. Ook de verbouwing van het parochiehuis tot multifunctionele accommodatie maakt onderdeel uit van deze gebiedsontwikkeling. Op deze manier ontstaat een centrale gemeenschapsvoorziening met naastgelegen soos voor alle inwoners van Tienray. Het Dienstencentrum Zonnehof kan dan een andere invulling krijgen.