Waterschapsheffing in Limburg relatief goedkoop

Droge voeten houden op deze brug in Valkenburg is niet mogelijk © L1 (Maurice de Heus)
Limburgers zijn dit jaar relatief goedkoop uit qua waterschapsheffing. Een eenpersoonshuishouden met een eigen huis betaalt dit jaar tussen de 200 en 300 euro, een meerpersoonshuishouden 300 tot 400 euro.
Daarmee zijn Limburgers een stuk goedkoper uit dan bijvoorbeeld Zeeuwen, waar een huishouden met twee of meer mensen meer dan 500 euro betaalt. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

Miljarden

De waterschappen in Nederland verwachten in 2023 ruim 3,5 miljard euro aan heffingen binnen te halen. Dat meldt het CBS op basis van begrotingscijfers van de 21 waterschappen die Nederland telt. In 2022 werd er nog 260 miljoen euro minder begroot door de waterschappen. De heffingen zijn berekend per huishouden.

WOZ-waarde

De hoogte van de heffing hangt af van de WOZ-waarde van de woning van een huishouden. Het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) is in deze berekeningen uit gegaan van een WOZ-waarde van 370.000 euro.

Twee taken

De waterschappen hebben in Nederland twee hoofdtaken: beheer van het oppervlaktewater, hieronder valt onder meer de bescherming tegen hoogwater en wateroverlast. Maar ook moet een waterschap ervoor zorgen zorgen dat er voldoende water is voor bijvoorbeeld de drinkwaterwinning, de scheepvaart en de landbouw. Daarnaast is het verzorgen van afvalwaterzuivering ook een hoofdtaak.

Verdeling heffingen

De heffingen die Limburgers aan het waterschap betalen worden dus verdeeld onder de twee taken die het waterschap heeft. Van de heffingen die een huishouden in Limburg moet betalen gaat 43 procent naar de watersysteemheffing en 57 procent zuiveringsheffing. Dit heeft onder andere te maken met het gebied waarin het waterschap ligt.