Rijk legt steeds meer taken bij provincie neer

Het Gouvernement aan de Maas in Maastricht © L1 (Raül Rademakers)
Steeds meer Rijksbeleid komt de komende jaren op het bordje van de provincie Limburg terecht.
Daarmee wordt het provinciebestuur belangrijker dan ooit.

Van Rijk naar provincie

Voor zaken als het oplossen van de stikstofcrisis, de opvang van vluchtelingen of de bouw van nieuwe woningen heeft de Rijksoverheid de provincies hard nodig. Dat maakt de Statenverkiezingen van 15 maart relevanter dan ooit. De kerntaken van de provincie zijn openbaar vervoer en provinciale wegen. Daar gaat het meeste geld naartoe van de ruim 550 miljoen euro die ieder jaar wordt uitgegeven.

Armoedebeleid

Maar ook zaken als de regionale economie, de natuurontwikkeling en de ruimtelijke ordening horen thuis bij het provinciebestuur. Waar komen nieuwe woonwijken en waar is nog een plek voor een windmolenpark of een nieuw industrieterrein? De samenstelling van de nieuwe Provinciale Staten zal bepalend zijn voor de keuzes die daarover worden gemaakt. Daarnaast kunnen bestuurders in het Gouvernement bepalen of er meer geld moet naar het armoedebeleid en wat er meer moet gebeuren om de drugscriminaliteit te bestrijden.