Provincie onderzoekt mogelijkheden kernenergie

Koeltorens van een traditionele kerncentrale © iStock
De provincie gaat onderzoeken hoe kernenergie in Limburg gebruikt kan worden. Op die manier wil de provincie bedrijven en inwoners meer zekerheid bieden over voldoende beschikbaarheid van elektriciteit in de toekomst.
Hiervoor heeft de provincie een alliantie opgericht.

Energiemix

De vraag naar elektriciteit, en daarmee energiebronnen, wordt steeds groter. Maar de provincie wil af van fossiele bronnen die slecht zijn voor het milieu en op kunnen raken. Daarom wordt er geïnvesteerd in zon- en windenergie. Toch zijn er ook andere energiebronnen nodig, want de zon schijnt niet altijd, het is soms windstil én er is niet genoeg ruimte in Nederland voor wind- en zonneparken. “Kernenergie heeft een nadrukkelijke plek in de zoektocht naar de nieuwe energiemix”, verklaart gedeputeerde Maarten van Gaans-Gijbels van energie en klimaat.

Geen kerncentrales

Uit onderzoek blijkt dat er in Limburg voorlopig geen plaats is voor grote kerncentrales. Wél is kernenergie haalbaar in de vorm van kleine modulaire reactoren, in het Engels afgekort naar SMR’s. Deze SMR’s zijn er in twee varianten: de gewone SMR’s en mini-SMR’s. De mini-SMR’s hebben de grootte van een voetbalveld en hebben geen koeltorens nodig. Deze kunnen ingezet worden nabij industriële clusters. De gewone SMR’s hebben een groter vermogen en kunnen in theorie één miljoen huishoudens van elektriciteit voorzien.

Alliantie

Het staat vast dat de SMR’s haalbaar zijn in Limburg, maar er zijn nog veel vragen onbeantwoord. De alliantie dient daarom als platform om kennis te delen en te ontwikkelen én om de maatschappelijke dialoog aan te gaan. Volgens Gaans-Gijbels focust de provincie allereerst op de industrie, omdat de provincie merkt dat er vraag is naar een betrouwbare constante energiebron bij grote energie intensieve bedrijven. Daarnaast gaat de alliantie onderzoeken welke locaties in Limburg geschikt kunnen zijn voor de SMR’s.
Op basis van het onderzoek kan er op termijn een besluit worden genomen over kernenergie in Limburg.