Wat kiest Limburg: wonen, arbeidsmigranten en asielzoekers

Wat kiest Limburg: wonen © Istock
De stikstofcrisis, het woningtekort, het openbaar vervoer en de Limburgse natuur zijn belangrijke onderwerpen waar de nieuwe Provinciale Staten zich na de verkiezingen van 15 maart over moet buigen. Maar wat vindt de Limburgse kiezer belangrijk?
Dankzij meer dan 20.000 Limburgers die de stemhulp van Kieskompas invulden, hebben we een beeld.

Meer bouwen

Limburgers willen dat er gebouwd wordt. Twee derde van de deelnemers aan de peiling vindt dat de provincie gemeenten moet dwingen om sociale huurwoningen te bouwen als dat onvoldoende gebeurt. Ook vindt het overgrote deel dat de provincie moet toestaan dat mensen permanent in een recreatiewoning kunnen wonen.

Groen ook belangrijk

Wel zijn veel Limburgers van mening dat ook natuur belangrijk is en dat dat niet de dupe mag worden van bouwplannen voor deze extra woongelegenheden. Zo vindt 57 procent dat er geen nieuwe recreatiewoningen meer gebouwd mogen worden in natuurgebieden.
Over het verdwijnen van groene buitengebied voor meer woningen, zijn de meningen verdeeld. De meeste invullers van het Kieskompas (41 procent) vinden dat de natuurlijke omgeving niet mag verdwijnen voor meer woningen, tegenover 39 procent die vindt dat dat wel mag gebeuren. 20 procent van de mensen heeft hier geen mening over.

Aardgasvrije huizen

Ook als er gekeken wordt naar het zo snel mogelijk aardgasvrij maken van woningen, liggen de stemmen verdeeld. Iets minder dan 40 procent vindt dat de huizen zo snel mogelijk van het aardgas af moeten, ook als de provincie daaraan mee moet betalen. Iets meer dan 40 procent is daar juist tegen.

Arbeidsmigranten en statushouders

Hoewel de meeste mensen vinden dat er wel meer woningen moeten komen, kan huisvesting voor arbeidsmigranten en statushouders niet op steun rekenen. De helft van de respondenten vindt dat er niet meer huizen voor arbeidsmigranten gebouwd moeten worden. Een lager percentage, 28 procent, vindt van wel. Ook wil het overgrote deel (55 procent) niet dat de provincie ingrijpt als gemeenten onvoldoende statushouders huisvesten.
Een ruime meerderheid (57 procent) wil dat de provincie zich verzet tegen de komst van extra asielzoekerscentra. Slechts een kwart van de invullers van het Kieskompas is het daar niet mee eens.
De gegevens voor deze peiling zijn afkomstig van de online stemhulp van Kieskompas, die sinds twee weken op 1Limburg te vinden is. Ruim 22.000 mensen vulden die al in. Het bovenstaand overzicht is gebaseerd op die gegevens. Heb je de stemhulp nog niet ingevuld? Kijk dan hier.

Kieskompas

Limburgers die 15 maart gaan stemmen voor de Statenverkiezingen, kunnen voor het eerst een stemhulp raadplegen. De stemhulp van Kieskompas is hier te vinden. Dit hulpmiddel is gesubsidieerd door Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten (FBJP).