Wat kiest Limburg: stikstof, natuur en energie

Wat kiest Limburg? © Istock
De stikstofcrisis, het woningtekort, het openbaar vervoer en de Limburgse natuur zijn belangrijke onderwerpen waar de nieuwe Provinciale Staten zich na de verkiezingen van 15 maart over moet buigen. Maar wat vindt de Limburgse kiezer belangrijk?
Dankzij meer dan 22.000 Limburgers die de stemhulp van Kieskompas invulden, hebben we een beeld.

Boeren en stikstof

De Limburgse kiezers zien het volgens de peiling niet zitten als boeren worden gedwongen om hun bedrijf te sluiten of te verplaatsen. Meer dan 55 procent van de deelnemers is tegen, iets meer dan een kwart vindt dat de provincie boerenbedrijven wel moet kunnen onteigenen om de stikstofuitstoot bij natuurgebieden terug te dringen.

Verzet

Het stikstofbeleid zoals dat in Den Haag is bepaald, kan in Limburg niet op veel enthousiasme rekenen. Alhoewel iets minder dan de helft van de respondenten vindt dat de provincie zich moet verzetten tegen het landelijk beleid, vindt maar een derde dat Limburg de Haagse stikstofplannen moet overnemen.

Recreatie

Toch hebben de respondenten ook oog voor de Limburgse natuur. Want in tegenstelling tot de landbouwsector, moeten recreatie en toerisme wel inbinden om ruimte te bieden aan de natuur. Twee derde van de deelnemers aan de peiling vindt dat recreatie in het Heuvelland mag worden ingeperkt om de natuur te beschermen. Ook vindt een meerderheid dat er geen recreatiewoningen meer bij mogen komen in het buitengebied.

Vliegveld

Een belangrijk twistpunt in de Provinciale Staten van de afgelopen jaren is Maastricht Aachen Airport. Het voortbestaan van het vliegveld lag op tafel, waarbij de afweging tussen natuur en economisch belang eind vorig jaar uitviel in het voordeel van de economie. Volgens de peiling kunnen Limburgers prima leven met die beslissing: twee derde vindt dat het vliegveld open kan blijven, tegenover ongeveer 15 procent die de luchthaven alsnog zou willen sluiten.

Bedrijven

In dezelfde lijn kijken de respondenten ook naar vervuilende bedrijven. De werkgelegenheid weegt volgens de reacties zwaarder dan natuurbescherming. Ook grote distributiecentra zijn welkom in het Limburgse landschap vanwege de banen die ze opleveren.

Energie

De deelnemers aan de peiling zijn verdeeld over de manier waarop Limburg in de toekomst aan energie moet komen. Op de vraag of er in Limburg een kerncentrale mag komen of dat er meer windmolenparken moeten worden gebouwd, komt geen eenduidig antwoord. En ook op de vraag of de provincie moet investeren in het aardgasvrij maken van de Limburgse woningen zijn de meningen verdeeld.
De gegevens voor deze peiling zijn afkomstig van de online stemhulp van Kieskompas, die sinds twee weken op 1Limburg te vinden is. Ruim 22.000 mensen vulden die al in. Het bovenstaand overzicht is gebaseerd op die gegevens.

Kieskompas

Limburgers die in maart gaan stemmen voor de Statenverkiezingen, kunnen voor het eerst een stemhulp raadplegen. De stemhulp van Kieskompas is hier te vinden. Dit hulpmiddel is gesubsidieerd door Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten (FBJP).