Kwart kandidaten Statenverkiezingen woont in een dorp

Verkiezingsbord © Jean-Pierre Geussens
Dorpen en middelgrote steden zijn goed vertegenwoordigd op de kandidatenlijsten voor de Provinciale Statenverkiezingen.
Een derde van de in totaal 567 kandidaten voor de Limburgse Statenverkiezingen woont in een middelgrote stad. Dat zijn steden met 25.000 tot 50.000 inwoners, zoals Kerkrade, Weert, Venray en Landgraaf. Er wonen 69 kandidaten in Maastricht. Alleen BBB en Limburgse Senioren Partij (LSP) hebben geen Maastrichtse kandidaten in hun top 10 staan.

Dorpen

Een kwart woont in een dorp met minder dan 5.000 inwoners. Van de landelijke partijen die meedoen aan de Provinciale Statenverkiezingen is BBB met afstand het meest geworteld in de dorpen. Drie van de eerst vijf Limburgse BBB kandidaten wonen in de dorpen Gulpen, Altweerderheide en Melick. CDA heeft net als VVD en SP twee dorpse kandidaten op de lijst. Dorpen als Schin op Geul, Noorbeek, Geulle en Schinnen zijn hierop vertegenwoordigd. Bij Groen Links, PVV en Lokaal Limburg zijn de dorpen minder goed vertegenwoordigd. Bij deze partijen woont slechts één kandidaat van de top vijf in een dorp.

Scheef

De verdeling tussen Noord-, Midden- en Zuid-Limburg is bij de eerste tien kandidaten van sommige partijen behoorlijk scheef. Zo spant Partij voor de Dieren de kroon met één kandidaat uit Roermond. De rest komt uit het zuiden. Bij JA21 en 50PLUS komt slechts 20 procent uit Noord- of Midden-Limburg. Ook Christen Unie, D66 en PVV zijn met 25 procent flink ondervertegenwoordigd in het midden en noorden van onze provincie.
Bij LSP en VVD ligt het zwaartepunt in het noorden: 7 van de 10 kandidaten woont in dat deel van de provincie. Partijen CDA en Lokaal Limburg hebben één lijst voor kandidaten uit het zuiden en één lijst voor Noord- en Midden-Limburg.
Verantwoording: het bronbestand met kandidaten per kieskring is tot stand gekomen met medewerking van de Open State Foundation. In Limburg zijn de lijsten van de twee kieskringen samengevoegd. Vervolgens is de gemiddelde positie van de kandidaten binnen dezelfde partij over alle kieslijsten berekend. Op de lijsten met de kandidaten is de woonplaats opgegeven.