Nooit meer op de ambulance door long covid

Afbeelding ter illustratie © L1
De groep mensen die na besmetting met corona geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt, groeit nog steeds. Ook nu de ziekte voortaan 'endemisch' is, net zoals griep. Het UWV verklaarde vorig jaar ruim 1500 mensen arbeidsongeschikt vanwege chronische klachten na een coronabesmetting of long covid.
Zorgpersoneel is oververtegenwoordigd in die groep: bijna een derde van de patiënten werkte in die sector. Ambulancebroeder Roger Schleipen uit Maastricht raakte drie jaar geleden besmet, en hij zit nog steeds thuis.

Zonder bescherming

Schleipen kreeg al corona voordat de eerste maatregelen werden genomen. Zonder afdoende beschermingsmiddelen kwam hij in contact met covidpatiënten en raakte hij besmet. Na zijn ziekte probeerde hij weer aan het werk te gaan maar dat ging niet. Extreme vermoeidheid, concentratieproblemen en vergeetachtigheid zijn de symptomen die hem thuis houden. "Als ambulancebroeder moet je 100 procent in orde zijn, 99 procent is niet genoeg. De hoop om ooit nog terug te komen in mijn baan heb ik al opgegeven, nu hoop ik dat ik ooit nog aan het werk kan in ergens de zorg."

Compensatie

Hij zet zich nu, samen met drie andere ambulancebroeders die ziek thuis zitten en twee vakbonden, in voor een compensatieregeling voor zorgpersoneel dat arbeidsongeschikt thuis zit als gevolg van longcovid. Ze hebben een kort geding aangespannen en op 8 maart volgt de uitspraak. "Bedrijfsleven, verenigingen enz. zijn allemaal gecompenseerd en wij niet, de frontstrijders van de zorg, dat voelt oneerlijk. Je kunt wel zeggen dat de pandemie voorbij is, maar daarmee zijn de gevolgen ervan niet voorbij."

Verslappen

Roger is bang dat de aandacht zal verslappen en dat er straks geen begrip zal zijn voor mensen met long covid. Dat mensen met corona-gerelateerde klachten straks van kastje naar de muur worden gestuurd. "Onderzoekers melden bijvoorbeeld al dat er bijna geen geld meer is voor onderzoek naar longcovid."