Limburgers geven provinciebestuur een magere voldoende

Een stembureau in Maastricht © Jean-Pierre Geusens
Het provinciebestuur van Limburg gaat met de hakken over de sloot: inwoners die gevraagd zijn een rapportcijfer voor de afgelopen vier jaar te geven, komen gemiddeld op een 5,6 uit.
Dat onderzoek is uitgevoerd in aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen op 15 maart. L1 heeft de resultaten geanalyseerd.

Rapportcijfer

In het onderzoek werd de volgende vraag aan Limburgers gesteld: "Als u het huidige provinciebestuur van uw provincie een rapportcijfer voor de afgelopen vier jaar zou moeten geven, wat zou dat dan zijn?" Gemiddeld komt dat punt dus uit op een 5,6. Daarmee doet de provincie het echter niet opvallend slecht: Drenthe krijgt landelijk het hoogste cijfer, bijna een 6,1. Flevoland haalt wel een onvoldoende: een 5,2.
Bijna de helft van de provincieinwoners zegt wantrouwen te voelen als hij of zij aan politiek denkt. Respect en enthousiasme worden slechts door respectievelijk 3 en 1 procent van de respondenten genoemd.

Geen mening

Opvallend is dat meer dan één op de vijf Limburgers geen mening heeft of niet weet welk punt het provinciebestuur zou moeten krijgen. Op landelijk niveau wordt duidelijk dat het vooral jongeren tot 34 jaar zijn die geen cijfer kunnen geven, zo'n 47 procent.

Verantwoording

Kieskompas heeft een representatief onderzoek uitgevoerd onder de stemgerechtigde inwoners van Nederland (4871 deelnemers, waarvan 316 Limburgers). De resultaten van dit onderzoek zijn gewogen naar provincie, leeftijd, geslacht, opleiding, migratieachtergrond en stemgedrag bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021, zodat de uitkomsten op deze kenmerken representatief zijn.

Kieskompas

Limburgers die in maart gaan stemmen voor de Statenverkiezingen, kunnen voor het eerst een stemhulp raadplegen. De stemhulp is hier te vinden.