Eindelijk groen licht voor afhandeling mijnschade in Limburg

Stockfoto © iStock
Er komt een schadefonds voor kleinere mijnschade, zoals scheuren en verzakkingen. Halverwege 2023 moet de definitieve regeling voor de afhandeling van mijnschade in Limburg gereed zijn, dat heeft staatssecretaris Hans Vijlbrief toegezegd.
Hij deed dit naar aanleiding van vragen van CDA Tweede Kamerlid Agnes Mulder. Het gaat hierbij om schademeldingen die nu nog vaak moeten worden afgewezen door Calamiteitenfonds Mijnschade.
Dit fonds werd in 2015 opgericht voor mensen met ernstige mijnbouwschade. Het fonds is nog altijd actief. Echter voor relatief kleine schademeldingen biedt dit fonds op dit moment onvoldoende soelaas. Vaak wordt een vergoeding niet toegekend omdat de voormalige mijnbouwbedrijven zich beroepen op verjaring van de schadeclaim.

Zomer 2023

De staatssecretaris heeft nu toegezegd dat in het tweede deel van 2023 de eerste kleinere schadeclaims in behandeling kunnen worden genomen. Jan de Wit, voorzitter van het eerder genoemde Calamiteitenfonds Mijnschade, is blij dat de staatssecretaris eindelijk heeft toegezegd, maar is wel nog sceptisch.
“Als het voor de zomer lukt, is dat geweldig nieuws. Maar het is nog geen uitgemaakte zaak, want we zijn nog altijd in gesprek over hoe het een en ander ingevuld moet worden. Daarover is nog geen definitief besluit genomen.” Vijlbrief wil gaan werken met de provincie Limburg om de schadeafhandeling te realiseren. Hij wil de samenwerking met de provincie zoeken omdat de provincie beter op de hoogte is van de wensen van de diverse gemeenten.

Limburgers ondersteunen

De Commissie Mijnbouwschade gaat de schadeclaims van de bewoners onderzoeken en de staatssecretaris adviseren of ze in aanmerking komen voor een vergoeding. Vijlbrief overweegt daarbij een variant waarbij bewoners worden geholpen met het aanpakken van schadeherstel.
Het voornemen is om een laagdrempelig loket te openen waarbij inwoners van Limburg terechtkunnen en ze zo te ondersteunen en ontzorgen. "Er moet een stichting of instituut hier in de regio komen die Limburgers gaat helpen", zegt De Wit daar stellig over. "Dichtbij de plek waar het zich allemaal afspeelt waardoor het voor mensen makkelijk aanspreekbaar is. Niet in Den Haag dus."
De staatssecretaris verwacht dat er veel schademeldingen binnen zullen komen op het moment dat de schaderegeling actief wordt. De Wit schat het aantal claims op ongeveer 10.000. Hoeveel geld Vijlbrief vrijmaakt, is niet bekend.

Schade

Aan de steenkoolwinning in Limburg kwam een kleine 50 jaar geleden een einde, maar de oude mijngangen veroorzaken nog steeds schade aan gebouwen. Door instortende mijnschachten en mijnwater kunnen verzakkingen in de bodem ontstaan, met scheuren in muren of verzakte panden tot gevolg.