Regio Deals: 45 miljoen naar Parkstad en Zuid-Limburg

Minister van Binnenlandse Zaken Hanke Bruins Slot in Heerlen. © L1
Het kabinet stelt aan de regio Parkstad en tien gemeenten in Zuid-Limburg 45 miljoen beschikbaar in het kader van de Regio Deals.
Dat maakt het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelatie vrijdag bekend. Het is de vierde ronde voor de Regio Deals van Nederland.

Duitse universiteit

Regio Parkstad krijg 25 miljoen om de sociaal-fysieke leefbaarheid te verbeteren en de sociaaleconomische achterstanden weg te werken. Eigenlijk was er 40 miljoen aangevraagd, wat vanuit de regio zelf zou worden verdubbeld. Burgemeester Roel Wever van Heerlen vertelde eerder aan L1 dat dat naar een vestiging van de technische universiteit van Aken, de Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule, zou kunnen gaan. Er zou een Engelstalige master kunnen komen, die de universiteit in Parkstad doceert.
In 2019 kreeg het gebied ook al een Regio Deal. "We konden heel concreet laten zien wat we met dat geld gedaan hebben en dat we het tot de laatste cent hebben besteed", zei Wever daarover.

Water en circulaire economie

De tien Zuid-Limburgse gemeenten krijgen 20 miljoen ter beschikking om de regio te transformeren. Eigenlijk was er 30 miljoen aangevraagd. Een concreet project waar het geld aan besteed zou worden, is het uitwerken van een circulair Chemelot staat op de planning.
Vanuit gemeenten, bedrijven, onderwijs- en zorginstellingen zou er nog eens 170 miljoen worden toegevoegd aan de Regio Deal.

'Unieke regio'

Minister Hanke Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, zegt dat ze met eigen ogen heeft gezien hoeveel mooie initiatieven er zijn ontstaan dankzij de Regio Deals. "Dat doen we door te bouwen op de gedrevenheid, daadkracht en deskundigheid van de mensen in de regio zelf. De Regio Deals Parkstad en Zuid-Limburg bevinden zich in een unieke regio met veel geschiedenis. We willen ons samen inzetten voor een betere leefbaarheid, een sterke en duurzame industrie en samenwerken over de grens."
In totaal zijn er 14 Regio Deals geselecteerd, waar 284,2 miljoen euro naartoe gaat. Bij deze deals komen regio's zelf met plannen om complexe opgaven aan te pakken. Naar verwachting zullen in 2023 en 2024 weer nieuwe rondes voor de Regio Deals komen. Ook meerdere gemeenten uit Midden-Limburg hebben geld aangevraagd voor hun project 'Transitie met ambitie', maar krijgen deze ronde geen bijdrage.