Onderzoek zelfredzaamheid bij overstromingen van start

Hoogwater in Brommelen, 16 juli 2021 © Jean-Pierre Geusens
In Limburg is het eerder aangekondigde onderzoek van start gegaan naar de zelfredzaamheid van inwoners bij wateroverlast. Daarbij staat ook de vraag centraal hoe bewust inwoners zich zijn van de risico’s rond water in de provincie.
Het onderzoek bestaat uit een onlinevragenlijst en wordt uitgevoerd door bureau Enneüs, laat de provincie vrijdag weten. Mensen hebben tot en met woensdag 8 maart de tijd om aan het onderzoek mee te doen. Eind maart worden de resultaten verwacht.

Waterveiligheid

Het onderzoek maakt deel uit van het programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg (WRL), dat is uitgerold om Limburgers voortaan beter voor te bereiden op extreme wateroverlast, waardoor ze er ook beter tegen beschermd zijn.
Aanleiding waren de hevige overstromingen in juli 2021 in Limburg, die grote schade en veel leed veroorzaakten. Rijk, provincie, gemeenten en waterschap sloegen daarop de handen ineen om voortaan beter voorbereid te zijn op zulke extreme weersomstandigheden en overstromingen, en deze zoveel mogelijk te voorkomen.

Bewustwording

Bewustwording bij de inwoners leidt volgens de provincie Limburg tot betere bescherming en minder schade. Het onderzoek brengt in kaart hoe voorbereid Limburgers zijn op dreigend hoogwater en overstromingen, en hoe goed ze zich daarbij weten te redden. Ook wordt onderzocht welke wensen en noden Limburgers hebben, zodat hiermee rekening kan worden gehouden bij het maken van plannen en uitvoeren daarvan.

Niet te voorkomen

"Een dergelijke crisis kunnen we helaas niet voorkomen", zegt de Limburgse gedeputeerde Lia Roefs (PvdA). "Wel kunnen we ervoor zorgen dat we beter voorbereid zijn. Daarom is het belangrijk dat we ons bewust zijn van de gevaren en gevolgen van extreme wateroverlast en dat we weten wat we zelf kunnen doen. Niet alleen tijdens een watercrisis, maar zeker ook voorafgaand aan extreem weer en erna. Als we ons allemaal meer bewust worden van de potentiële gevolgen van klimaatverandering, kunnen we ons beter voorbereiden op en beschermen tegen extreme weersomstandigheden."