Kamervragen vaker dan gemiddeld over Zuid-Limburg

Een debat in de Tweede Kamer © ANP
Zuid-Limburg is één van de regio’s die vaak aan bod komt in Kamervragen. Over het zuiden van de provincie wordt naar verhouding vaak Kamervragen gesteld, in de periode tussen 1994 en 2021.
Dat meldt Trouw naar aanleiding van een onderzoek van Rijksuniversiteit Groningen. Ook andere randgebieden komen vaker dan gemiddeld aan bod, zoals Groningen, Friesland en Zeeland.

Midden en Noord

Dat Zuid-Limburg bovengemiddeld vaak voorbij komt in de Tweede Kamer, betekent niet dat de rest van de provincie ook zoveel aandacht krijgt. Noord-Limburg scoort volgens de onderzoekers minder dan gemiddeld, Midden-Limburg zit niet alleen geografisch maar ook qua kamervragen in de middenmoot.

Niet gehoord voelen

Om tot die conclusie te komen, zijn ruim 67.000 schriftelijke Kamervragen onderzocht die gedurende acht Kamerperiodes werden gesteld. Plattelandsregio's aan de randen van het land voelen zich vaker dan anderen niet gehoord door de overheid. De onderzoekers wilden kijken of dat empirisch te onderbouwen viel aan de hand van parlementaire aandacht. De bevindingen wijzen erop dat de regio’s in elk geval niet worden vergeten en vaak genoemd worden, ook gekeken naar het aantal inwoners.

Vragen zeggen niet alles

Toch zeggen de vragen niet alles. Zo is op basis van alleen de kaart niet te zeggen in hoeverre mensen ook tevreden zijn met de inhoud van de vragen. Daarnaast kan het, als een regio vaak genoemd wordt, ook duiden op problemen en dat er veel te agenderen valt.