Actiegroep verzet zich tegen komst van 38.000 varkens

Stankoverlast door veehouderijen © iStock
Een actiegroep verzet zich tegen de uitbreiding van een varkenshouderij in Egchel. Er heerst onvrede over de komst van 38.000 varkens.
Dat meldt Omroep P&M. De actiegroep is op Facebook actief als 'Big Pig City?'. Met de leus "Stop de dreigende bouw van nóg meer mega- varkensstallen in Egchel. 100.000 varkens is genoeg!" verzetten ze zich tegen de uitbreiding van het varkensbedrijf.

Vergunning

Milieuorganisatie Mobilisation for the Environment heeft een brief gestuurd naar de provincie. Daarin vraagt ze om de aan varkensbedrijf Rutten verleende natuurvergunning in te trekken. De provincie verleende eerder die vergunning, waardoor het mogelijk wordt om nog eens 38.000 varkens bij het bedrijf te plaatsen.
Ook Pascale Plusquin van de Partij van de Dieren heeft vragen gesteld en in een motie oproepen om de uitbreiding van de varkenshouderij te stoppen. Ze zegt: "Deze beslissing van Provincie Limburg is onbegrijpelijk gezien de stikstofcrisis, natuurcrisis én de groeiende zorgen over de gezondheid van omwonenden."

Stikstofuitstoot

In 2021 gaf de gemeente Peel en Maas nog aan in te willen zetten op het terugdringen van varkens- en kippenstallen. Dat zou kunnen door de zogenoemde win-winregeling uit te breiden. Ondernemers die stoppen met intensieve veehouderij in de buurt van een kern mogen met de regeling in ruil daarvoor een nieuwe woning realiseren. Met het verdwijnen van de stallen zei Peel en Maas de verloedering van het buitengebied en risico op ondermijnende activiteiten in leegstaande stallen te willen voorkomen.
De rechtbank in Gelderland oordeelde deze week dat boeren in de buurt van een beschermd natuurgebied gedwongen kunnen worden minder dieren te houden als de stikstofcrisis voortduurt. Dat is ook mogelijk als ze een geldige natuurvergunning hebben, zo oordeelden de rechters.