Hoe moet het verder op BC Broekhin na brandstichting?

De brandweer werd opgeroepen om de brand te blussen © Fer Traugott
Wat moet een school doen als het wordt geconfronteerd met een leerling die brand sticht? Lynn Louwe, crisisadviseur bij Stichting School & Veiligheid, geeft scholen advies over dit soort situaties.
Het Bisschoppelijk College Broekhin in Roermond werd zaterdag geconfronteerd met een vervelend incident: een leerling had brand gesticht in de kamer van een docent. De school stond volop in de schijnwerpers en had tegelijkertijd te maken met ongeruste leraren en leerlingen. Hoe kan een school het beste handelen in een situatie waarin er sprake is van een onveilig klimaat?

Alle betrokkenen

"Een school heeft daarin een best uitdagende positie", begint Louwe. "Dit, omdat een school zorg moeten dragen voor iedereen die bij de school betrokken is. Op het moment dat er een situatie is waarbij zowel een leerling als een personeelslid betrokken is, dan is het raadzaam om zorgvuldig om te gaan met het herstel. En dat geldt voor alle betrokkenen. Dus niet alleen voor de direct betrokkenen, maar ook de klasgenootjes, de rest van het onderwijzend personeel en ouders. De zorgplicht van een school is groter dan alleen de betrokken leerling of personeelslid."

Veilig schoolklimaat

School & Veiligheid ondersteunt scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig schoolklimaat. Dit gebeurt zowel preventief op het moment dat er nog niks aan de hand is, maar ook op het moment dat een school wordt geconfronteerd met een situatie zoals bijvoorbeeld afgelopen weekend op het BC Broekhin in Roermond. "Wij sparren dan met een school om te kijken wat de meeste slimme aanpak is in de onveilige situatie die op de school speelt. Dit kan gaan over pesten, grensoverschrijdend gedrag, discriminatie, polarisatie maar ook bijvoorbeeld geweld. Samen wordt dan gekeken hoe het weer voor iedereen een veilige omgeving kan worden op school."
Louwe kan niet specifiek ingegaan op de situatie op het BC Broekhin in Roermond, omdat ze te weinig achtergrond informatie heeft over deze zaak. "Er zijn altijd situaties waarin er dingen gebeuren waar niemand blij van wordt en waarvan de impact heel erg groot is. Zorgvuldige communicatie is daarbij een belangrijk aandachtspunt. Het is voor een school goed om af te wegen: welke informatie delen we wel en welke informatie niet, en aan wie deel je welke informatie en op welk moment."

Terug naar school

In het geval van het BC Broekhin in Roermond zal de 13-jarige brugklasser op enig moment terug naar school moeten. Dat is een lastige situatie als iedereen weet wie je bent en wat je gedaan hebt. "De jongen is natuurlijk leerplichtig en heeft recht op onderwijs", geeft Louwe aan. "We zien wel variatie in hoe dit wordt opgepakt. In sommige situaties is het voor een leerling niet mogelijk om fysiek weer op school aanwezig te zijn, omdat hij tijdelijk even ergens anders moet verblijven. Dan is thuis onderwijs of les op afstand ook mogelijk."
Het doel dat een school altijd voor ogen moet houden, is dat de relatie hersteld moet worden en alles in het teken daarvan moet staan. Louwe: "Dat herstel vraagt aandacht en moet zorgvuldig gebeuren. Samen moet er gekeken worden naar de veiligheidsbeleving van het personeel, maar ook van de leerlingen. En wat is de behoefte van de betrokken leerling. Iedereen moet zich weer veilig voelen op school. Dat lukt niet zomaar van de één op de andere dag. Er is wel iets voor nodig om weer een nieuwe start met elkaar te maken."