Nog altijd meer mannen in Staten: slechts een derde vrouw

Wandelaars bij het Gouvernement in Maastricht © L1 (Raül Rademakers)
Vrouwen zijn nog steeds ondervertegenwoordigd, zowel in de Provinciale Staten als bij het Waterschap in Limburg. Ongeveer een derde van de Statenleden is in onze provincie vrouw, bij het waterschap is dat een op de zes.
Dat blijkt uit een onderzoek van stichting Stem op een Vrouw in aanloop naar de verkiezingen op 15 maart.

Man-vrouw verhouding

Landelijk zijn in geen van de huidige twaalf Provinciale Staten en 21 waterschappen vrouwelijke leden in de meerderheid. Van alle Statenleden is op dit moment 67 procent man en 33 procent vrouw. In Limburg zitten 16 vrouwen in de Provinciale Staten; wat neerkomt op 34 procent. De mannen zitten met een aantal van 31 op 66 procent.

Limburg in middenmoot

Per provincie loopt de man-vrouwverdeling sterk uiteen. Limburg zit samen met Noord-Brabant, Zuid-Holland, Gelderland en Drenthe in de middenmoot. Het aandeel vrouwen is het hoogst in de Staten van Utrecht en Noord-Holland, met respectievelijk 49 en 44 procent. In de provincies Overijssel, Friesland en Zeeland is het aandeel vrouwen in de Staten met nog geen kwart het laagst.
Bekijk op deze kaart de cijfers over alle Provinciale Staten:

Vrouwelijke lijsttrekkers

Voor de Provinciale Statenverkiezingen van 2023 ziet het er wel hoopvol uit. Er staan namelijk meer vrouwelijke dan mannelijke lijsttrekkers op de kieslijst. In de twee kieskringen zijn er in totaal tien mannelijke en elf vrouwelijke lijsttrekkers.
Toch is ook hier het totale aantal verkiesbare kandidaten verdeeld in grofweg een derde vrouw en twee derde man. Een aantal partijen heeft de man-vrouwverdeling wel enigszins eerlijk verdeeld: bij GroenLinks staan bijvoorbeeld 26 mannen en 24 vrouwen op de kieslijst. Ook bij D66 (28/22) en 50PLUS (28-/21) is de verdeling grofweg vergelijkbaar.

Vrouwen in Waterschappen

Bij de 21 Waterschappen zijn vrouwen overigens nog sterker ondervertegenwoordigd. Over het algemeen bestaat 28 procent van de leden uit vrouwen en 72 procent uit mannen. In Limburg ligt het percentage vrouwen zelfs nog lager: een kleine 17 procent is vrouw, ten opzichte van een ruime 83 procent man.
In het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, waar onder meer Amsterdam onder valt, is het aandeel vrouwen met 42 procent het hoogst. In het waterschap Noorderzijlvest, in de provincie Groningen, is dit met zo'n 14 procent het laagst.
Bekijk op deze kaart de cijfers over alle Waterschappen: