Limburgse diersoorten behoed voor uitsterven

De vuursalamander komt in Zuid-Limburg nog op twee plekken voor © Istock
Limburg is er de afgelopen jaren in geslaagd het uitsterven van verschillende diersoorten te voorkomen.
Onze provincie kent soorten die elders in Nederland niet voorkomen, en is ook nog eens toegangspoort voor soorten die na eeuwen ons land weer binnenkomen zoals de wilde kat.

Zuidelijke dieren

Daarnaast duiken in Limburg als eerste in ons land zuidelijke soorten op als gevolg van de klimaatverandering, zoals de zuidelijke glazenmaker, een libellensoort. De provincie laat volgende week woensdag tijdens een symposium zien hoe zij erin geslaagd is biodiversiteit in stand te houden.

Kweek en fok

Het Limburgs Soorten Symposium maakt de balans op van wat provinciale investeringen hebben opgeleverd. "Zo is dankzij kweek- en fokprogramma’s voorkomen dat soorten als geelbuikvuurpad, knoflookpad, hamster en eikelmuis uitsterven", aldus een woordvoerster van milieugedeputeerde Geert Gabriëls (GroenLinks). "En de provincie Limburg heeft met Belgie¨ samengewerkt om de teloorgang van de vroedmeesterpad daar een halt toe te roepen door met terreineigenaren Nederlandse exemplaren beschikbaar te stellen voor een kweekprogramma en daarmee ook te zorgen voor een betere genetische basis van de soort."

Leefgebied

Om het leefgebied van soorten te verbeteren zijn maatregelen genomen zoals het terugbrengen van de ooit wijdverbreide betonbakken, vroeger gebruikt om vee in de wei van water te voorzien. Die zijn ook belangrijk als voortplantingsplek voor de geelbuikvuurpad. "Maar ook het ophangen van nestkasten voor de eikelmuis of het herstel van bronpoelen voor de met uitsterven bedreigde vuursalamander. Aan veel van die uitvoeringsmaatregelen gaat gedegen onderzoek vooraf, om ze effectief te laten zijn", aldus de woordvoerster.

Investeringen

Bedreigde diersoorten komen niet alleen in beschermde gebieden voor, maar vaak ook juist daarbuiten, zoals op industrieterrein Chemelot. Dat maakt investeringen nodig in samenwerking met boeren, bedrijven en inwoners, zelfs over de provinciegrenzen heen.
Het symposium is met tweehonderd deelnemers volledig volgeboekt. Onder meer natuurorganisaties, universiteiten, boerenorganisaties, wildbeheerorganisaties, particulieren, adviesbureaus, vertegenwoordigers van de provincies Noord-Brabant, Gelderland, Drenthe en Noord-Holland en Belgen en Duitsers doen mee.