Provinciale Staten schaft openingsgebed af

De brug naar de bestuursingang van het Gouvernement © Flickr/European People's Party
Het gebed aan het begin van de Limburgse Statenvergaderingen is afgeschaft. Limburg was de laatste provincie die nog Gods zegen aanriep voordat het politieke debat aan te gaan.
De beslissing werd genomen tijdens de laatste vergadering voor de Statenverkiezingen van 15 maart.

CDA tegen

Verschillende partijen pleitten al langer voor het afschaffen van het openingsgebed. De beslissing werd dan ook breed gedragen in de Staten, alleen het CDA stemde tegen. "We komen toch vaak uit de hectiek van de dag, ik vind dat daar wel een klein moment bij hoort om even stil te staan wat we gaan doen", blikt een teleurgestelde Mariska Werrij van de Christendemocraten terug op de afgeschafte traditie.