Statenleden minder vaak afwezig bij vergaderingen

Bij gemiddeld 5,9 procent van de vergaderingen van de Provinciale Staten zijn Limburgse Statenleden afwezig geweest. © Jean-Pierre Geusens
De afgelopen bestuursperiode bleef bij vergaderingen van de Provinciale Staten in Limburg gemiddeld 5,9 procent van de zetels leeg. Daarmee zit onze provincie in de middenmoot.
Op 43 vergaderingen tussen maart 2019 en december 2022 bleven in totaal 119 zetels leeg. Dat blijkt uit een onderzoek van de NOS. In de periode daarvoor lag het verzuim nog op 7,6 procent - het hoogste van Nederland.

PVV vaakst afwezig

In Limburg zijn de Statenleden van de PVV met opgeteld 17 absenties het vaakst afwezig geweest. Daarmee is de partij goed voor zo'n 14 procent van alle zetels die in de bestuursperiode leeg bleven. De partij wordt gevolgd door CDA, met 15 afwezigheden.
De absentie is vastgesteld op basis van de online gepubliceerde notulen en besluitenlijsten van de Statenvergaderingen. Bij de berekeningen is rekening gehouden met de grootte van de fracties en het aantal vergaderingen, om zo een vergelijking te kunnen maken.
Landelijk heeft Forum voor Democratie en de afsplitsingen de afgelopen vier jaar veruit het meest verzuimd bij vergaderingen van Provinciale Staten. Ze waren met 15 procent van de zetels goed voor ruim een derde van alle absenties, veel meer dan verhoudingsgewijs verwacht mocht worden.

Verschillen per provincie

Uit het absentie-onderzoek blijkt verder dat er flinke verschillen zijn in opkomst tussen de provincies. De afwezigheid is veruit het laagst in Friesland. Het verzuimcijfer ligt daar op 2,7 procent: 52 absenties op 1935 keer dat Statenleden aanwezig zouden moeten zijn. Ook Groningen en Utrecht zitten een stuk onder het landelijk gemiddelde van 5,5 procent. In deze provincies is dus sprake van een behoorlijk trouwe opkomst bij vergaderingen.
Het meest wordt er verzuimd in Drenthe: 7,2 procent van de vergaderingen. De tendens is daar opwaarts.