Hof: Volt mocht Gündogan uit fractie zetten

Nilüfer Gündogan staat de pers te woord © NOS
Het gerechtshof in Amsterdam geeft de politieke partij Volt in hoger beroep gelijk: de partij mocht de uit Weert afkomstige Nilüfer Gündogan wel degelijk uit de Tweede Kamerfractie zetten.
Volgens het hof heeft Gündogan op verschillende punten geen belang meer heeft bij de vorige uitspraak van de kortgedingrechter.

Pieker er niet over

Zo vraagt zij zelf niet langer om weer toegelaten te worden tot de Volt-fractie. "Ik pieker er niet over", zei ze daarover tijdens de zitting. Ook heeft Gündogan volgens het hof geen recht op een schadevergoeding vanwege geleden imagoschade door een persbericht van Volt. In dat bericht stond dat Gündogan was geschorst vanwege meldingen van grensoverschrijdend gedrag.

Prematuur

Het hof vindt dat bericht wel 'iets te prematuur' en ook de bewoordingen waren niet 'in alle opzichten gelukkig gekozen.' Maar daar staat volgens het hof tegenover dat het persbericht steunde op de feiten die toen bekend waren. Een schadevergoeding is daarom niet aan de orde.

Verenigingsrecht

Een ander twistpunt was of partijen leden uit de fractie mogen zetten, als daar in de fractie een meerderheid voor is. Gündogan en haar verdediging betoogden dat een werkgever een werknemer niet zomaar de laan uit mag sturen. Maar hierover verschillen rechtsgeleerden van mening. Sommigen, zoals hoogleraar staatsrecht Wim Voermans, vinden dat het verenigingsrecht niet slaat op politieke partijen. Bovendien wijst het hof op de vergelijkbare zaak van VVD-senator Anne-Wil Duthler. Ook zij werd uit haar fractie gezet, en de rechter oordeelde later dat dit mocht.

Bodemprocedure

Gündogan wil op dit laatste punt haar gelijk halen in een zogeheten bodemprocedure. Die is uitgebreider en dan wordt de vraag of een fractie al dan niet gaat over haar eigen organisatie verder uitgediept. Maar omdat het hof vanwege de verschillende opvattingen er niet zonder meer van uitgaat dat zij gelijk krijgt in de bodemprocedure, krijgt zij ook hiervoor geen schadevergoeding toegekend.
Het voormalig Volt-Kamerlid zou zich volgens dertien melders binnen de partij schuldig hebben gemaakt aan intimidatie, handtastelijkheden en het maken van andere seksuele avances. Gündogan is inmiddels zelfstandig Tweede Kamerlid.