Miljoenen van Rijk voor preventie jeugdcriminaliteit Heerlen

Het stadhuis van Heerlen © L1
Heerlen krijgt bijna zes miljoen voor de preventie van jeugdcriminaliteit. Het geld wordt verdeeld over een periode van vier jaar en is bedoeld voor het programma 'Preventie met Gezag'.
Dat maakte het Ministerie van Justitie en Veiligheid bekend.
Om te voorkomen dat jongeren in probleemgebieden ten prooi vallen aan criminaliteit, moet de subsidie ze een kans op een andere toekomst geven. Daarbij wordt geld geïnvesteerd in onder meer extra jeugd-boa’s, jongerenwerkers en het verstevigen van de jeugdaanpak door het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad.
Ook de jongeren zelf, naast partners zoals Bureau Jeugdzorg, de politie en JENS, worden betrokken in het opstellen van een plan van aanpak.

Verhoging

Aanvankelijk kreeg de gemeente Heerlen €1.000.000 voor de preventie. Het Rijk verhoogde het bedrag na een subsidieaanvraag van de gemeente voor een aanvullend bedrag en op basis van criminaliteitscijfers en sociaaleconomische omstandigheden.

'Problematiek ernstig'

De subsidie leidt tot grote blijdschap van Heerlense burgemeester Roel Wever: “Ik ben erg blij met het extra geld dat we gaan krijgen. Dat is ook echt nodig want de problematiek is ernstig. Gelukkig ziet Den Haag dat nu ook. Hiermee krijgen we de middelen om écht het verschil te maken en onze jeugd te helpen om op het rechte pad te blijven en te werken aan een goede toekomst."

Kwetsbare gebieden

Criminaliteit onder jongeren is een landelijk probleem waarover grote zorgen bestaan. Heerlen Noord valt onder een van de kwetsbare gebieden met veel risicofactoren waar veel kinderen al op jonge leeftijd in aanraking komen met criminele activiteiten. De verleiding is dan groot om hieraan mee te doen, zo stelt de gemeente Heerlen.
Na 4 jaar zal het Rijk de eerste keer de inzet van de gelden evalueren. Het Rijk streeft naar een programma voor 10 jaar.