Kanker door alcohol? Veel mensen kennen de gevaren niet

Afbeelding ter illustratie. © iStock
Veel Nederlanders weten niet dat alcohol een belangrijke oorzaak van kanker is, concludeert het Trimbos-instituut in nieuw onderzoek.
Slechts 37 procent van de 6000 mensen die het instituut liet ondervragen over hun kennis van alcoholschade, legt die relatie. Nog geen derde van de ondervraagden weet dat het drinken van een glas alcohol per dag de kans op borstkanker vergroot.

Alcohol en kanker

Leo Schouten, universitair hoofddocent epidemiologie aan de Universiteit Maastricht, doet onderzoek naar de oorzaken van kanker. "Zes procent van alle vormen van kanker die worden gediagnosticeerd zijn toe te schrijven aan alcohol. Iets meer bij mannen dan bij vrouwen", zegt Schouten bij de NOS. "Vergeleken met andere oorzaken van kanker is dit percentage aardig groot."
Roken is nog altijd de grootste risicofactor op kanker, als het gaat om levensstijl. Maar alcohol komt daar volgens de universitair docent direct achteraan.

Toch nog onbekend

De meeste mensen weten inmiddels wel dat alcohol schade is voor je lichaam. Toch valt er volgens het Trimbos-instituut nog veel winst te behalen in vergroting van de kennis op dit gebied. "Dit zou kunnen door het verplicht vermelden van gezondheidswaarschuwingen over alcohol en kanker op etiketten van alcoholhoudende dranken, aangezien dit het bewustzijn en de intentie om minder alcohol te drinken kan vergroten, ook bij overmatige en zware drinkers", stelt het instituut.

Alcohol tijdens zwangerschap

Uit het onderzoek komt verder naar voren dat 52 procent van de ondervraagden weet dat alcoholgebruik tijdens de zwangerschap de kans op een miskraam, huilbaby en leer- en gedragsproblemen bij het kind kan verhogen. "Meer voorlichting over de risico's van alcoholgebruik tijdens de zwangerschap is nodig, met name bij volwassenen met een kinderwens of die in verwachting zijn."
Volgens het instituut kunnen zorgprofessionals een belangrijke rol spelen "in het signaleren en bespreekbaar maken van alcoholgebruik rondom de zwangerschap, waarbij zij de nulnorm van de Gezondheidsraad als hulpmiddel kunnen gebruiken".