Van der Burg wil crisisnoodopvang langer openhouden

Centraal Orgaan opvang asielzoekers © iStock
De crisisnoodopvang voor asielzoekers moet langer dan tot 1 april openblijven. Dat heeft staatssecretaris Eric van der Burg (Asielzaken) aan de burgemeesters van het Veiligheidsberaad gevraagd.
Veel burgemeesters gaan daarmee akkoord, zei hij. Volgens voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad kunnen hierdoor "een paar duizend plaatsen" langer openblijven.

Kijken wat kan

Van der Burg zegt de crisisnoodopvang nog niet te kunnen missen. Een aantal regio's heeft aangegeven die opvang in de huidige vorm niet te kunnen voortzetten, maar wil wel kijken naar wat ze nog kunnen doen. "En enkele zeiden heel helder en duidelijk: dat gaan we niet doen", zei de staatssecretaris.
Alle burgemeesters hebben wel aangegeven dat ze het niet meer redden om voor alle asielzoekers de benodigde voorzieningen te regelen. Het gaat dan om zaken als onderwijs, dagbesteding en zorg. Burgemeester Sybrand Buma van Leeuwarden zei hierover "dat we aan onze grens zijn".

Regels versoepelen

Volgens Bruls moeten de regels versoepeld worden om de voorzieningen te regelen. "Anders gaat het helemaal vastlopen." De ministers van Onderwijs en van Volksgezondheid moeten "water bij de wijn doen", vindt Bruls. Zet maar gepensioneerde onderwijzers voor de klas, zei hij.

Derdelanders

Verder is in het extra overleg gesproken over de zogeheten derdelanders. Dat zijn vluchtelingen uit Oekraïne die daar oorspronkelijk niet vandaan komen. Het gaat om zo'n 4700 mensen. De regeling waar zij onder vallen, loopt begin maart af en de burgemeesters hebben gevraagd om die te verlengen om te voorkomen dat de mensen op straat komen. Van der Burg is hier positief over. "Een vrij zinnig voorstel", noemde hij het. Hij gaat onderzoeken wat de effecten zijn van een verlenging.

Tekort aan plekken

Er is een groot tekort aan opvangplekken. Asielcentra zitten overvol en voor mensen die mogen blijven, is geen huis beschikbaar. De komende maanden komen naar verwachting meer asielzoekers naar Nederland, terwijl het aantal opvangplekken daalt. Daarom is Van der Burg naarstig op zoek naar meer opvang.
Van der Burg liet onlangs weten voor 1 juli nog 19.000 opvangplekken nodig te hebben. Met het openhouden van de crisisnoodopvang is hij er nog lang niet, gaf hij toe. "Maar het gaat helpen." Hij heeft geen datum aangegeven wanneer de crisisnoodopvang dicht kan gaan.