Huurwoningen Heerlen straks milieu- en diervriendelijker

De wijk Vrieheide-De Stack in Heerlen-Noord © Bing-Maps
Minstens 30 procent van de sociale huurwoningen in Heerlen moet in 2030 zijn voorzien van zonnepanelen op het dak. Ook mogen er in de gemeente vanaf 2028 geen sociale huurwoningen meer zijn met de ongunstige energielabels E, F en G.
Dat staat in de afspraken die Heerlen heeft gemaakt met woningcorporaties en huurdersorganisaties.

Energiearmoede

Heerlen is de gemeente in Nederland waar de energiearmoede het grootst is. Meer dan 15 procent van de huishoudens heeft daar moeite de hoge energieprijzen te betalen. Dat komt onder meer omdat veel huurwoningen bijvoorbeeld slecht geïsoleerd zijn.

Egels en insecten

In de prestatieafspraken tussen de gemeente en de verhuurders staat daarom ook dat woningcorporaties de huur niet mogen verhogen als een woning wordt geïsoleerd, om bewoners niet nog meer op kosten te jagen. Ook moet er bij nieuwbouw van huurwoningen niet alleen gekeken naar leefbaarheid voor de bewoners, maar ook naar de natuur. Corporaties moeten bij hun plannen ook rekening houden met dieren zoals egels, insecten of vogels die rond de woningen leven.

Burenruzies

Tot slot moet de leefbaarheid in de Heerlense woonwijken dit jaar al verbeteren door buurtbemiddeling in te zetten, zodat burenruzies niet uit de hand lopen. Om die reden wil de gemeente dat er ook goed gekeken wordt naar de toewijzing van woningen.