LWV: 'Negatieve gevolgen zonder buitenlandse studenten'

Foto ter illustratie. © iStock
Ook de Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV) hoopt dat minister Robbert Dijkgraaf (minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) maatwerk levert in het tegenhouden van de groeiende instroom van buitenlandse studenten in Nederland.
Hoewel de buitenlandse studenten voor steeds meer problemen zorgen bij onderwijsinstellingen in het noorden van het land, en dan met name de Randstad, geldt dat niet zozeer voor Limburg stellen de Limburgse werkgevers. Het gaat dan om problemen met de huisvesting, overvolle collegezalen en dat Engels steeds meer de voertaal wordt.

'Iedereen hard nodig'

"Een groot aantal van deze internationale studenten werkt na vijf jaar nog in Nederland. Al het talent hebben we hard nodig. De vraag naar goed opgeleide medewerkers speelt in Zuid-Nederland over de volle breedte van sectoren en de tekorten zullen zonder extra inspanningen verder oplopen", schrijft LWV samen met vakbond FNV en werkgeversorganisatie VNO-NWC Brabant en Zeeland.

'Negatieve gevolgen'

Volgens de organisaties heeft het tegenhouden van buitenlandse studenten negatieve economische en sociale gevolgen. "Wij willen u daarom met klem vragen om bij eventuele toekomstige maatregelen het belang van internationale studenten voor de regionale economie en kennisinfrastructuur in ogenschouw te nemen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat er voldoende rekening wordt gehouden met de grote regionale verschillen", zo staat in een brief aan de minister. Door maatwerk te leveren hopen de organisaties uiteindelijk dat er in het zuiden voorlopig geen stop of quotum geldt voor buitenlandse studenten.

Universiteit

Dinsdag pleitte de Universiteit van Maastricht al voor eenzelfde soort maatregel. "In Limburg is de aanwezigheid van internationaal talent niet alleen logisch in een regio waar drie landsgrenzen samenkomen, maar ook een voorwaarde voor een volwaardig en sterk onderwijsaanbod", aldus een woordvoerder van de universiteit. Meer dan de helft van de studenten op de UM komt uit het buitenland.