Onduidelijk of veehouders juiste stikstofvergunning hebben

Stockfoto © iStock
De Provincie Limburg weet van een deel van de veehouderijen niet of ze de juiste natuurvergunning hebben.
Dat laat een woordvoerder weten naar aanleiding van berichtgeving van de NOS. Er bestaat een grote kans dat een deel van de veehouders meer stikstof uitstoot dan waar ze toestemming voor hebben, concludeert de omroep uit onderzoek.

Hoeveelheid onbekend

Ook in Limburg is er onduidelijkheid bij sommige bedrijven. "Wij herkennen ons in het beeld dat de juridische status niet van alle bedrijven bekend is", aldus de Provincie Limburg. Het gaat daarbij om vergunningen die onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten vallen, dus niet vergunningen onder de Provinciale bevoegdheid.
Het is onduidelijk van hoeveel bedrijven de juridische basis niet bekend is. Dat wordt inzichtelijk gemaakt samen met de gemeenten. "Daarnaast zullen we ook in de gebiedsplannen de feitelijke situaties in relatie tot vergunde situaties in kaart moeten brengen", aldus een woordvoerder.

Natuurvergunning

De natuurvergunning is er voor activiteiten waarbij mogelijk natuurwaarden aangetast worden, bijvoorbeeld door het uitstoten van stikstof. Op landelijk niveau is van duizenden veehouderijen niet bekend of ze de juiste vergunning hebben. Dat aanpassen zou flink in de kosten lopen. Boeren moeten hun activiteiten stoppen, of er moet meer stikstofruimte gevonden worden. Meerdere provincies hebben bij de NOS aangegeven geen haast te maken om duidelijkheid te krijgen.

Uitgegeven vergunningen

Bij de Provincie Limburg is wel bekend hoeveel natuurvergunningen er uitgegeven zijn: in totaal circa 1500, voor alle diercategorieën.
In 2021 waren er volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek ruim 1400 veehouderijen in Limburg. Een groot deel daarvan houdt rundvee. In dit aantal ontbreken wel diercategorieën zoals bijvoorbeeld paarden en kleine huisdieren als konijnen.