Limburg meet als eerste ultrafijnstof

Verschillende sensoren op een meetstation voor luchtkwaliteit © L1 (Jos van den Broek)
Limburg is de eerste provincie in Nederland waar voortaan ultrafijnstof in de lucht wordt gemeten. Dat is mogelijk na een subsidie van het Rijk van ruim 600.000 euro.
In totaal komen er vier van deze speciale meetpunten.

Hart- en vaatziekten

Op dit moment telt Limburg twaalf meetstations die de luchtkwaliteit in de gaten houden, inclusief de hoeveelheid fijnstof. Slecht voor de gezondheid zijn onder meer stoffen als stikstofdioxide en roet. Die kunnen lijden tot hart- en vaatziekten, longkanker en de chronisch obstructieve longziekte COPD. In de toekomst wordt op een aantal van die meetpunten dus ook ultrafijnstof gemeten. Dat zijn schadelijke stoffen die nog veel kleiner zijn en zich daarom ook dieper in de longen kunnen vestigen.

Meetresultaten

Het eerste meetstation staat op de Philipsweg in Maastricht. Later dit jaar worden er nog drie stations ingericht. Vanaf 2024 worden die meetresultaten opgenomen in de jaarlijkse rapportage van de provincie over de ontwikkeling van de luchtkwaliteit in Limburg.