Onderzoek naar geluidsoverlast windmolens in Neer

Stockfoto © iStock
Er komt een onderzoek naar geluidsoverlast door windpark de Kookepan in Neer. De gemeente Leudal besloot hiertoe naar aanleiding van een tiental meldingen van omwonenden van het park.
Het park telt 3 windmolens en zorgt volgens sommige omwonenden voor een aanhoudende bromtoon.

Tiental klachten

Het windpark in Neer werd eind 2021 geopend. Bij de gemeente Leudal zijn sindsdien verschillende klachten binnengekomen. Volgens een persbericht van de gemeente gaat het om 'een tiental meldingen van akoestische aard'. Een verdere toelichting wil de gemeente vooralsnog niet geven. Ze willen eerst de uitkomsten van het onderzoek afwachten, zegt een woordvoerder.

Zware bromtoon

Onlangs kwam in Dagblad de Limburger een aantal omwonenden aan het woord dat last heeft van een zogeheten Infrasoon geluid. Dat is een laagfrequent geluid, simpel gezegd een zware bromtoon. Mensen kunnen het praktisch niet waarnemen, maar het is er toch zo zeggen ze en dat houdt hen uit de slaap. Sommigen willen verhuizen of gaan elders even een nachtje doorslapen.

Extern onderzoek

De gemeente heeft inmiddels een extern geluidsbureau ingeschakeld. En dat gaat bij de drie windmolens metingen verrichten. Zodra de weersomstandigheden het toelaten, voldoende wind, geen vorst en droog, kunnen de metingen uitgevoerd worden. Tijdens deze metingen wordt het geluid gemeten dat voor ieder mens hoorbaar is. Dit zijn zowel hoge als lage frequenties. De uiteindelijke resultaten worden gedeeld met de betrokkenen en mogelijk volgen er dan maatregelen. Wanneer het onderzoek is afgerond is dus onduidelijk.