Waardevolle archeologische vondst blijkt iets anders te zijn

Opgravingen bij de Burgemeester Hobusstraat © Lokale erfgoedverenigingen Nederweert
Bij de economische gebiedsontwikkeling in Nederweert is geen archeologisch erfgoed verloren gegaan. Dat laat de gemeente weten na berichten van lokale erfgoedverenigingen.
Die verenigingen stelden namelijk in december dat er een waardevolle archeologische vondst was gedaan. De gemeente Nederweert laat weten dat dit niet het geval is en er geen kostbare archeologische resten zijn gevonden. Het gaat hier om een vondst bij werkzaamheden bij de Burgemeester Hobusstraat en Kerkstraat.

Rioolput

In december stuurden de vier erfgoedverenigingen een brief waarin ze zeiden dat er zowel archeologische vondsten als funderingsresten verloren waren gegaan tijdens de werkzaamheden, maar dat is dus niet het geval. Zo bleek het ‘metselwerk’ uit de brief een opgemetselde rioolput uit de jaren zeventig te zijn.

Archeologisch gebied

De gemeente was op de hoogte van eventuele archeologische vondsten. Daarom hadden ze in 2018 al een onderzoek laten uitvoeren, waar uitkwam dat het gebied archeologisch kon worden vrijgegeven.