WOZ-waarde in alle gemeenten flink gestegen

Stockfoto © iStock
De WOZ-waarde van woningen is aanzienlijk gestegen, terwijl de huizenprijzen de afgelopen maanden daalde. De verschillen tussen de gemeenten in Limburg zijn groot.
Volgens de Waarderingskamer is de woningwaarde die gemeenten gemiddeld aanhouden voor belastingen landelijk met 17 procent gestegen op jaarbasis. In de meeste Limburgse gemeenten stijgt de WOZ-waarde echter harder dan dat.

Mook en Middelaar

In Mook en Middelaar stijgt de WOZ-waarde met gemiddeld 22,3 procent het hardst. Ook in Bergen, Leudal, Peel en Maas, Weert en Eijsden-Margraten ligt dit percentage op meer dan 20 procent.
Vier Limburgse gemeenten hanteren een prijsstijging lager dan het landelijk gemiddelde. In Horst aan de Maas stijgt de WOZ-waarde het minst, met 10,6 procent. Venray, Beekdaelen en Beek maken het viertal compleet.

Dalende huizenprijzen

Dat de WOZ-waardes stijging ondanks dat de huizenprijzen al enige tijd dalen, komt doordat gemeentes de WOZ-waarden voor dit jaar baseren op verkoopcijfers voor woningen rond 1 januari 2022. Voorafgaand aan die datum stegen huizen nog hard in prijs en pas later in 2022 begonnen de prijzen te zakken.

Andere factoren

De Waarderingskamer houdt toezicht op het vaststellen van WOZ-waarden door gemeentes. De instantie benadrukt dat de daadwerkelijke stijging van de WOZ-waarde per woning verschilt. Dat hangt ook af van het type woning en de status van het onderhoud.

Belastingtarieven

Gemeenten gebruiken de WOZ-waarde onder andere om te bepalen hoeveel onroerendezaakbelasting (ozb) huizenbezitters moeten betalen. Die belasting stijgt niet altijd even hard mee met de WOZ-waarde, want de ozb is een percentage van die vastgestelde waarde dat gemeenten zelf mogen aanpassen.