Hoogleraar: 'Beleidsmaker moet lokaal inspringen'

Stockfoto © iStock
Volgens hoogleraar moleculaire epidemiologie van kanker Matty Weijenberg is het belangrijk dat beleidsmakers op lokaal niveau eraan gaan werken om verschillende soorten kanker terug te dringen.
Dat zegt ze in navolging op de Nederlandse Kankeratlas van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), die dinsdag gepubliceerd is. Uit de landkaart blijkt dat asbest- en longkanker in bepaalde delen van Limburg bovenmatig veel voorkomen.

Verschillen per regio

Weijenberg zegt dat het goed is dat nu duidelijker is wat de verschillen per regio zijn. Zo is te zien dat in de Westelijke Mijnstreek en regio Parkstad veel meer mannen asbestkanker hebben. "Dat heeft voor een deel te maken met het mijnverleden", legt de hoogleraar aan de Universiteit Maastricht uit. In de Parkstadregio zijn er daarnaast veel mensen die longkanker ontwikkelen.
Volgens Weijenberg het is nu mogelijk voor beleidsmakers om veel meer op lokaal 'in te springen'. Ook het overleggen met beleidsmakers over de grens is van belang. "Je moet veel meer regionaal gaan kijken bij dit soort acties." Op landelijke basis stelt ze het veranderen van de prijs van sigaretten voor.

Kankerpreventie

"Kanker is iets dat veel voorkomt, daar moeten we echt iets aan doen in termen van preventie", vindt Weijenberg. De hoogleraar noemt onder andere alcoholgebruik en overgewicht als risicofactoren. Ze onderstreept daarnaast het belang van deelname aan bijvoorbeeld een bevolkingsonderzoek.