Waterpeil Maas na dinsdag weer omlaag

Controle door IGL Survey tussen Itteren en Borgharen, 15 januari © Jean-Pierre Geusens
De Maas bereikte dinsdag aan het eind van de ochtend volgens Rijkswaterstaat de hoogste stand. Per seconde voerde de rivier bij Sint-Pieter ongeveer 1350 kubieke meter water per seconde af.
Waterschap Limburg sluit een doorgang in een waterkering bij Arcen af, omdat de Maas buiten de oevers gaat treden. Na dinsdag zakt het waterpeil van de regenrivier sterk.

Geen problemen

Rijkswaterstaat en de waterschappen verwachten geen grote problemen door het 'hoogwatergolfje.' Het is in deze tijd van het jaar normaal dat er hogere waterstanden voorkomen. Uiterwaarden en dijken zijn daarop gebouwd. Het hoge waterpeil in Rijn, Waal, Lek en IJssel komt direct na de overvloedige regen van vorige week. Op veel plekken staan nog extra pompen die regenwater uit polders en laaggelegen gebieden wegpompen, maar de schappen voorzien geen wateroverlast meer.

Natuur

Natuurbeheerders zoals Staatsbosbeheer en ARK Natuur roepen wandelaars en fietsers op om rekening te houden met wild en grote grazers in de ondergelopen uiterwaarden. De dieren kunnen nog wel droge plekjes vinden, maar de ruimte is beperkt. Als dieren zoals reeën, hazen, mollen en muizen schrikken van wandelaars slaan ze op de vlucht en lopen ze het water in, waar ze verdrinken. Als het nodig is, worden natuurgebieden langs de rivieren afgesloten voor publiek.