Gratis relatietherapie: jeugdzorg vaak na scheiding ouders

Relatietherapie vooraf kan de druk op jeugdzorg verminderen © iStock
Het merendeel van de jongeren met een jeugdbeschermingsmaatregel is kind van gescheiden ouders. Voor de gemeente Venlo reden om gratis relatietherapie beschikbaar te stellen.
Een eerder opgestarte proef wordt nu verlengd.

Problemen door ouders

Kim Teeuwen is systeemtherapeut en ondersteunt ouders die zijn doorverwezen omdat de kinderen problemen ervaren. “Ik zie dat ingrijpen bij ouders nodig is. 80 procent van de problemen van kinderen hoort bij ouders. Je zou willen dat scheidende mensen niet vergeten dat het ouderschap blijft.”

Kinderen de dupe

“Scheidinsgsproblematiek heeft veel invloed op het kind. We willen voorkomen dat kinderen in problemen komen,” zegt wethouder Schatorjé van jeugdzorg Venlo. Het project dat gefinancierd wordt door de gemeente is voor ouders die in een scheiding liggen of waar het niet lekker loopt. Schatorjé heeft gemerkt dat het kind een spiegel is van een gezin: "Als ouders problemen hebben, vertaalt zich dat soms naar vervelend gedrag door een kind. Bijvoorbeeld pestgedrag of depressieve gevoelens. De oorzaak ligt niet bij het kind maar bij de ouders. Daar willen we als gemeente wat aan doen."
De nu 24-jarige Jasper Siebrands uit Sittard had op jonge leeftijd te maken met ruziënde ouders en werd uiteindelijk een kind van een vechtscheiding.

Onnodige diagnose

Teeuwen kreeg een echtpaar in de praktijk dat hun kind wilde laten testen op adhd. "De leraar had gezegd dat het kind heel druk was op school. De ouders vroegen vervolgens hun huisarts om een onderzoek. Die adviseerde echter om met een systeemtherapeut te praten over de gezinssituatie. Systeemtherapie is een vorm van psychotherapie en wordt ook wel gezinstherapie of relatietherapie genoemd. Uit die gesprekken bleek dat de moeder overbelast was door mantelzorg voor háár moeder. Door de moeder te ontzorgen kwam er rust in het gezin, waardoor het kind weer opleefde. Stel dat het kind wel een diagnose had gehad."

Vechtscheiding

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek gingen in 2021 26.000 echtparen uit elkaar. De helft daarvan had minderjarige kinderen. Iets minder dan 10 procent van de verbroken relaties met kinderen eindigt in een vechtscheiding.

Doorstart

Gemeente Venlo is in september 2021 gestart met zo'n 20 gezinnen, Een woordvoerder laat weten dat "de businesscase er veel belovend uitzag. Daarop hebben we besloten om de pilot te verlengen. Voor deze verlenging is 130.000 euro beschikbaar. We verwachten dat er ongeveer 80-90 gezinnen van gebruik kunnen maken."