Provincies willen met onderzoek droogte Peelvenen voorkomen

De Groote Peel, een van de vele Natura2000 gebieden in Limburg. © Istock
De provincies Limburg en Noord-Brabant en de Waterschappen Limburg en Aa en Maas onderzoeken hoe ze het water rondom Natura 2000-gebied Groote Peel, Deurnsche Peel en Mariapeel beter kunnen beheren.
Dat is vastgelegd in een intentieovereenkomst voor de komende twee jaar. Het gaat hoofdzakelijk om het voorkomen van verdere droogte in het gebied.

Onderzoek naar maatregelen

Om de natuur verder te beschermen, willen de partijen boeren stimuleren om water vast te houden en minder grondwater te gebruiken. Samen met onder andere de Limburgse Land- en Tuinbouwbond en Staatsbosbeheer wordt onderzocht hoe dat gedaan kan worden. Bij het onderzoek komt een zogenaamde hydrologische systeemanalyse kijken. Ook wordt bekeken wat verbeterd kan worden aan het Natura 2000-beheerplan voor 2024.
Het gebied kampt met steeds verder wegzakkend grondwater. Die droogte komt onder andere door het gebrek aan regenval in de zomer. Eerder konden boeren in het gebied zonder vergunning dat grondwater onttrekken, maar die vrijstelling van de vergunningsplicht is in december vervallen.

Onderling afstemmen

Chrit Wolfhagen, lid van het Dagelijks Bestuur van Waterschap Limburg: "Deze samenwerking moet leiden tot een verantwoord waterbeheer en is dé kans om regionaal het beheren van water beter onderling af te stemmen."